سه شنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۱ ژانویه ۲۰۲۰

گفتگو

جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه اول آذر ۱۳۹۸

میهمان این هفته: بهزاد کریمی

میهمان برنامه : یاشار دارالشفاء : کنشگر سوسیالیست و پژوهشگر اجتماعی 

این جلسات هر جمعه ساعت ۹ شب به وقت ایران به طور موازی در بیش از ده گروه و کانال تلگرامی از جمله  گروه حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی و کانال تریبون سرزمین من (اجتماعی،سیاسی،فرهنگی) برگزار میشود.

 

میهمانان: آقایان همایون مهمنش, حجت نارنجی, هوتن رضایی و مزدک لیماکشی

رضا گوهرزاد در گفتگو با بهزاد کریمی و رضا علوی.

جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۸

میهمان این هفته: مهرداد سید عسگری، کارشناس و تحلیلگر امور اقتصادی

میهمانان: آقایان کامبیز قائم مقام, حسن زهتاب و هژیر عطاری

در این گفتگو نیز به جامعه شناسی سیاسی چرایی ناکارآمدی اپوزیسیون تبعیدی و معضل "گیرکردگی" سیاست پرداختم؛ از جمله به نقش سرکوب سیاسی مخالفان توسط جمهوری اسلامی ایران و نابرابری توازن قوا؛ به شکاف فزاینده بین اپوزیسیون و دغدغه های روزمره مردم که به انزوای نسبی اپوزیسیون تبعیدی انجامیده است؛ به ...

میهمان برنامه :دکتر فریبرز رئیس دانا  فعال حقوق بشر ، عضو کانون نویسندگان ، فعال سیاسی سوسیالیست  و دانش آموخته اقتصاد از دانشگاه اقتصاد و علوم سیاسی از دانشگاه لندن (L.S.E) 

 

جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی، جمعه ۳ آبان ۱۳۹،

ساعت ۹ شب به وقت ایران

میهمان برنامه: علی فکری، فعال سیاسی

میهمانان: آقایان کامبیز قائم مقام, کوروش پارسا, حجت نارنجی و مزدک لیماکشی