شنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۳ فوریه ۲۰۱۹

گفتگو

بحث و گفتگو با احمد جواهریان

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 13 مهرماه 1397 برابر با 5 اکتبر 2018 انجام شده است

بحث و گفتگو دراتاق پالتاکی "گفتکوی سیاسی"

سخنرانان:                            

رئوف کعبی: فعال سیاسی؛ رضا علوی: نویسنده و تحلیل‌گر سیاسی و مهدی فتاپور: تحلیل‌گر سیاسی

بحث و گفتگو با منوچهر مقصودنیا، عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 6 مهرماه 1397 برابر با 28 سپتامبر 2018 انجام شده است

بحث و گفتگو با جواد لعل‌محمدی عضو کانون دفاع از حقوق بشر و کانون صنفی معلمان ایران و مؤلف کتاب "ادبای سیاستمدار"

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 30 شهریور 1397 برابر با 21 سپتامبر 2018 انجام شده است

بحث و گفتگو با امجد حسین پناهی، برادر زنده‌یاد رامین حسین‌پناهی

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 23 شهریور 1397 برابر با 14 سپتامبر 2018 انجام شده است

بحث و گفتگو با راحله طارانی

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ  16 شهریور 1397 برابر با 7 سپتامبر  2018 انجام شده است

بحث و گفتگو با مجید عبدالرحیم‌پور

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ اول تیر 1397 برابر با 22 ژوئن 2018 انجام شده است

بحث و گفتگو با علی پورنقوی

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ  9 شهریور 1397 برابر با 31 اوت  2018 انجام شده است

بحث و گفتگو با سیروس مددی، در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 1397 برابر با 15 ژوئن 2018 انجام شده است

بحث و گفتگو با مصطفی مدنی، در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ  2 شهریور 1397 برابر با 24 اوت  2018 انجام شده است