چهارشنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۹ ژانویه ۲۰۲۰

گفتگو

میهمانان: حمید صدر از سازمان های جبهه ملی ایران خارج کشور؛

حسن زهتاب از شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)؛

مزدک لیماکشی اتحاد جمهوری خواهان ایران

 میهمانان: آقایان حمید صدر، کوروش پارسا و حسن زهتاب

۱۳ شهریور ۱۳۹۸ برابر با ۴ سپتامبر ۲۰۱۹

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیا

میهمانان: آقایان همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور

اسفندیار خلف از سازمان های جبهه ملی ایران خارج از کشور

بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران

حسن زهتاب از شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

مزدک لیماکشی از هیات سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران

میهمانان: دکتر ریموند رخشانی - استاد دانشگاه و پژوهشگر امور جامعه مدنی

حجت نارنجی - عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

مزدک لیماکشی - اتحاد جمهوری خواهان ایران

جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی -  جمعه اول شهریور ۱۳۹ꓥ

میهمان این هفته دکتر حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشری ساکن وین - اتریش

جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۲٥ مرداد ۱۳۹

میهمان این هفته: دکتر فریبرز رئیس‌دانا – اقتصاددان، فعال حقوق بشر، عضو کانون نویسندگان ایران، فعال سیاسی سوسیالیست و دکتر اقتصاد از مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن (L.S.E.)

میهمانان: - حمید صدر از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور

- حسن زهتاب از شورای مرکزی حزب چپ ایران

- بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران

جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۱۱ مرداد

میهمان این هفته: بهروز خلیق، عضو هیئت سیاسی – اجرایی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

میزگرد جمهوری خواهی:

میهمانان: همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور

- حجت نارنجی عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)؛

- بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران،

- مزدک لیماکشی اتحاد جمهوری خواهان ایران

جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی ۶ مرداد ۱۳۹٨

میهمان این هفته: پرویز صداقت، اقتصاددان، تحلیلگز و کارشناس حوزه اقتصاد سیاسی