جمعه ۰۸ مرداد ۱۴۰۰ - ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۱

گفتگو

بحث و گفتگو با مصطفی مدنی، در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ  2 شهریور 1397 برابر با 24 اوت  2018 انجام شده است

بحث و گفتگو با وهاب انصاری

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ  26 مرداد 1397 برابر با 17 اوت  2018 انجام شده است

بحث و گفتگو با مهدی فتاپور

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 27 اردیبهشت 1397 برابر با 17 مه 2018  انجام شده است

بحث و گفتگو با آینده آزاد

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 19 مرداد 1397 برابر با 10 اوت 2018 انجام شده است

بحث و گفتگو با دکتر حسن نایب هاشم

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 21 اردیبهشت 1397 برابر با 11 مه 2018 انجام شده است

بحث و گفتگو با احمد پورمندی

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 12 مرداد 1397 برابر با سوم اوت 2018 انجام شده است

در گرامی‌داشت رفیق حمید اشرف

بحث و گفتگو به مناسبت 8 تیر با مرضیه شفیع (شمسی)، در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 1397 برابر با 29 ژوئن 2018 انجام شده است

بحث و گفتگو با بهروز خلیق

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 5 مرداد 1397 برابر با 27 ژوئیه 2018 انجام شده است

بحث و گفتگو با صادق کار

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 7 اردیبهشت 1397 برابر با 27 آوریل 2018 انجام شده است

بحث و گفتگو با پرویز نویدی

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 31 فروردین 1397 برابر با 20 آوریل 2018 انجام شده است