چهارشنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۹ ژانویه ۲۰۲۰

گفتگو

میهمانان: آقایان همایون مهمنش؛ سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور

- حجت نارنجی، عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

- بهروز ستوده، از همبستگی جمهوری خواهان ایران

- مزدک لیماکشی، اتحاد جمهوری خواهان ایران

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی ۲ تیر۱۳۹

میهمان این هفته: رفیق دنیز ایشچی؛ پژوهشگر و فعال سیاسی، عضو حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

میزگرد جمهوری خواهی

میهمانان:

- بهروز خلیق از حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

- بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران؛

- حمید صدر از سازمان های جبهه ملی ایران خارج کشور؛

- مزدک لیماکشی اتحاد جمهوری خواهان ایران

 

 

 

 

میهمانان: آقایان همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور

بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران

وهاب انصاری از اعضای رهبری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

مزدک لیماکشی از هیات سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران

حزب چپ لازمه شرایط کنونی است

مصاحبه با مسئولین هماهنگی هیئت سیاسی-اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

 "رفقا خانه ما خراب نشده" 

آیا سخن گفتن از سوسیالیسم ،وعده بهشت برین همه ادیان نیست؟ 

مصاحبه با حسن زهتاب

دیدگاههای آقای علی فکری کنشگر سیاسی در خصوص کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

مصاحبه با احمد پورمندی فعال سیاسی سوسیال دمکرات