شنبه ۰۲ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۴ اوت ۲۰۱۹

گفتگو

جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی ۱۰ خرداد ۱۳۹ برابر با ۳۱ ماه مه ۲۰۱۹

میهمان برنامه: عسل محمدی و هیراد پیر بداقی، از اعضای نشریه دانشجویی گام

مصاحبه با رفیق مهدی پرویز، عضو هیئت سیاسی - اجرایی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

مجموعه برنامه هایی که شما را در جریان روند تدارک نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق) قرار خواهد داد. 

جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی، جمعه سوم خرداد ۱۳۹

میهمان این هفته: دکتر ناصر زرافشان، از چهزه‌های سرشناس جنبش چپ ایران، حقوقدان، نویسنده، مترجم و از اعضای برجسته هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران

 

«میزگرد جمهوری خواهی» برنامه ای از هژیر عطاری

مهمانان: بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران

حسن زهتاب از شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)،

مزدک لیماکشی از هیئت سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران

سخنرانی و گفتگو با :

-محمد امیدوار – سخنگوی کمیته مرکزی حزب توده ایران؛

-بهروز خلیق – عضو حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

-این گفتگو در تاریخ 29 اردیبهشت 1398 برابر با 19 مه 2019 انجام شده است.

-گروه کار پالتاکی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

چند هفته مانده به انتخابات پارلمان اروپا کوین کونارت، رئیس سازمان جوانان حزب سوسیال دموکرات آلمان، با هفته‌نامه معتبر دی‌سایت مصاحبه کرده و در این مصاحبه، که خلاصه آن را در ادامه می‌خوانید، از سوسیالیسم دموکراتیک دفاع و ایده‌هایی چون عمومی- اشتراکی کردن شرکت‌هایی مانند بی.ام.و.، اجتماعی کردن سود کارخانه‌ها و شرکت‌ها و تغییر قانون حق مالکیت بر خانه‌ها و … را مطرح کرده است .

میهمان برنامه : رفیق صادق کار – عضو شورای مرکزی و مسئول کارگروه کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

در این گفتگوها بر اهمیت تقویت صدای سوم علیه میلیتاریسم آمریکا و جمهوری اسلامی ایران و خطر جنگ و در دفاع از صلح و دمکراسی تاکید شده است.

 آیا نیروهای سیاسی داخل و خارج از کشور امکان اثرگذاری بر این بحران را دارند؟ 

برنامه چشم‌انداز در گفتگو با مریم معمار صادقی، مسعود فتحی و محمد صادق جوادی حصار

پس از انتشار یادداشت کوتاهم در دهمین شماره مجله خرمگس –پیرامون مسئله روشنفکر- رضا گوهر زاد به مناسبت آن گفتگویی با من داشت. آن چه در زیر آمده متن آن یادداشت و لینک گفتگو با رضا گوهر زاد است.