جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸ - ۱۸ اکتبر ۲۰۱۹

گفتگو

 مصاحبه با حسن زهتاب ، مسئول کمیسون تدوین خطوط برنامه و رفع ابهام از منشور کنگره بنیانگذار حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

 مجموعه برنامه هایی که شما را در جریان روند تدارک نحستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق) قرار خواهد داد.

 

برنامه ای از گروه کار پالتاکی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

سخنرانان:

- رضا علوی (نویسنده و تحلیلگر سیاسی)

- علی پورنقوی، از مسئولین هماهنگی هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی ۱۰ خرداد ۱۳۹ برابر با ۳۱ ماه مه ۲۰۱۹

میهمان برنامه: عسل محمدی و هیراد پیر بداقی، از اعضای نشریه دانشجویی گام

مصاحبه با رفیق مهدی پرویز، عضو هیئت سیاسی - اجرایی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

مجموعه برنامه هایی که شما را در جریان روند تدارک نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق) قرار خواهد داد. 

جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی، جمعه سوم خرداد ۱۳۹

میهمان این هفته: دکتر ناصر زرافشان، از چهزه‌های سرشناس جنبش چپ ایران، حقوقدان، نویسنده، مترجم و از اعضای برجسته هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران

 

«میزگرد جمهوری خواهی» برنامه ای از هژیر عطاری

مهمانان: بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران

حسن زهتاب از شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)،

مزدک لیماکشی از هیئت سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران

سخنرانی و گفتگو با :

-محمد امیدوار – سخنگوی کمیته مرکزی حزب توده ایران؛

-بهروز خلیق – عضو حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

-این گفتگو در تاریخ 29 اردیبهشت 1398 برابر با 19 مه 2019 انجام شده است.

-گروه کار پالتاکی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

چند هفته مانده به انتخابات پارلمان اروپا کوین کونارت، رئیس سازمان جوانان حزب سوسیال دموکرات آلمان، با هفته‌نامه معتبر دی‌سایت مصاحبه کرده و در این مصاحبه، که خلاصه آن را در ادامه می‌خوانید، از سوسیالیسم دموکراتیک دفاع و ایده‌هایی چون عمومی- اشتراکی کردن شرکت‌هایی مانند بی.ام.و.، اجتماعی کردن سود کارخانه‌ها و شرکت‌ها و تغییر قانون حق مالکیت بر خانه‌ها و … را مطرح کرده است .

میهمان برنامه : رفیق صادق کار – عضو شورای مرکزی و مسئول کارگروه کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

در این گفتگوها بر اهمیت تقویت صدای سوم علیه میلیتاریسم آمریکا و جمهوری اسلامی ایران و خطر جنگ و در دفاع از صلح و دمکراسی تاکید شده است.