پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۰ ژوئن ۲۰۱۹

گفتگو

سخنرانان: علی افشار، علی صدر، مزدک لیماکشی، بهروز خلیق

بحث و گفتگو با رسول بداقی، فعال حقوق بشر، از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران، زندانی سیاسی سابق

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 27 مهرماه 1397 برابر با 19 اکتبر 2018 انجام شده است

بحث و گفتگو با دکتر فریبرز رئیس دانا

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 20 مهرماه 1397 برابر با 12 اکتبر 2018 انجام شده است

پیام اعضا و هواداران حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

بحث و گفتگو با احمد جواهریان

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 13 مهرماه 1397 برابر با 5 اکتبر 2018 انجام شده است

بحث و گفتگو دراتاق پالتاکی "گفتکوی سیاسی"

سخنرانان:                            

رئوف کعبی: فعال سیاسی؛ رضا علوی: نویسنده و تحلیل‌گر سیاسی و مهدی فتاپور: تحلیل‌گر سیاسی

بحث و گفتگو با منوچهر مقصودنیا، عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 6 مهرماه 1397 برابر با 28 سپتامبر 2018 انجام شده است

بحث و گفتگو با جواد لعل‌محمدی عضو کانون دفاع از حقوق بشر و کانون صنفی معلمان ایران و مؤلف کتاب "ادبای سیاستمدار"

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 30 شهریور 1397 برابر با 21 سپتامبر 2018 انجام شده است

بحث و گفتگو با امجد حسین پناهی، برادر زنده‌یاد رامین حسین‌پناهی

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 23 شهریور 1397 برابر با 14 سپتامبر 2018 انجام شده است

بحث و گفتگو با راحله طارانی

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ  16 شهریور 1397 برابر با 7 سپتامبر  2018 انجام شده است