دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۹ اوت ۲۰۱۹

گفتگو

گفتگوی سایت ایران گلوبال با راحله طارانی، عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

در ضرورت و مبانی همکاری و اتحاد نیروهای چپ – فایل صوتی                                                                                                     

گفتوی سیاسی در برنامه پالتاکی با شرکت:

- بهروز خلیق، عضو هیئت سیاسی – اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

- رئوف کعبی، فعال سیاسی

- فرامرز دادور، فعال سیاسی

این گفتگو در تاریخ یکشنبه 12 اسفند 1397 برابر با 3 مارس 2019 انجام شده است.

بحث و گفتگو با حسین احمدی نیاز، وكیل پایه یك دادگستری (وکیل رامین حسین پناهی، دختران شین آباد،..)                                              

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 10 اسفند 1397 برابر با اول مارس 2019 انجام شده است

گفتگو با رضا خندان (همسر وکیل آزاده‌ی دربند، خانم نسرین ستوده)                                                                     

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 3 اسفند 1397 برابر با 22 فوریه 2019 انجام شده است

شرکت کنندگان در میز گرد: اسفندیار خلف، حجت نارنجی، مزدک لیماکشی، بهروز ستوده

بحث و گفتگو با ایرج نیری، فعال سیاسی حزب، از بازماندگان حماسه سیاهکل                                                                                                                 

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 26 بهمن 1397 برابر با 15 فوریه 2019 انجام شده است

بحث و گفتگو با پرویز نویدی، عضو هیئت سیاسی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)                                                                 

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 19 بهمن 1397 برابر با 8 فوریه 2019 انجام شده است

گفتگوی اختصاصی کانال جمهوری ایرانی با بهروز خلیق، از مسئولین حزب چپ ایران (فدائیان خلق) و فعال سیاسی جمهوریخواه

گفتگوی یدی بلدی، فعال سیاسی و عضو حزب چپ ایران (فدائیان خلق) و صادق کار، مسؤل گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق

همراه با فایل‌های صوتی پرسش و پاسخ حاضرین

یکشنبه 14 بهمن 1397 برابر با 3 فوریه 2019

بحث و گفتگو با بهروز خلیق، عضو هیئت سیاسی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)                                                                           

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 12 بهمن 1397 برابر با اول فوریه 2019 انجام شده است