يكشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۹ - ۵ ژوئیه ۲۰۲۰

گفتگو

گفتگوی علیرضا اردبیلی مسئول سایت تریبون با رفیق وهاب انصاری، مسئول گروه کار ملی - قومی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

برنامه پرسش و پاسخ تلگرامی، جمعه ۱٥ آذر ۱۳۹٨

میهمان برنامه: انور ستاری، یکی از سازماندهندگان تجمع در حمایت از مبارزه مردم ایران در مقابل پارلمان اروپا

 

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۸ آذر ۱۳۹۸ برابر با ۲۲ نوامبر ۲۰۱۹

میهمان برنامه: خانم دکتر نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل، نویسنده ، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

میهمانان: همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور

حسن زهتاب از حزب چپ ایران "فدائیان خلق"

مزدک لیماکشی از هیات سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران

سام جعفریان از همبستگی جمهوری خواهان ایران

بهروز خلیق، عضو رهبری حزب چپ ایران (فدائیان خلق) می‌گوید حزب او باور دارد که اعتراضات و خیزش مردمی در خیابان‌ها باید پای دیگری هم داشته باشد و آن اعتصابات گروه های مختلف اجتماعی است.

برنامه ای از گروه پالتاکی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

سخنرانان:

علی کشتگر - تحلیگر سیاسی و فعال سیاسی

فرزانه روستائی- روزنامه نگار در حوزه بین الملل

محمد اعظمی: عضو هیئت سیاسی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه اول آذر ۱۳۹۸

میهمان این هفته: بهزاد کریمی

میهمان برنامه : یاشار دارالشفاء : کنشگر سوسیالیست و پژوهشگر اجتماعی 

این جلسات هر جمعه ساعت ۹ شب به وقت ایران به طور موازی در بیش از ده گروه و کانال تلگرامی از جمله  گروه حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی و کانال تریبون سرزمین من (اجتماعی،سیاسی،فرهنگی) برگزار میشود.

 

میهمانان: آقایان همایون مهمنش, حجت نارنجی, هوتن رضایی و مزدک لیماکشی

رضا گوهرزاد در گفتگو با بهزاد کریمی و رضا علوی.