جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۵ ژوئن ۲۰۲۰

گفتگو

جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۲٥ مرداد ۱۳۹

میهمان این هفته: دکتر فریبرز رئیس‌دانا – اقتصاددان، فعال حقوق بشر، عضو کانون نویسندگان ایران، فعال سیاسی سوسیالیست و دکتر اقتصاد از مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن (L.S.E.)

میهمانان: - حمید صدر از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور

- حسن زهتاب از شورای مرکزی حزب چپ ایران

- بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران

جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۱۱ مرداد

میهمان این هفته: بهروز خلیق، عضو هیئت سیاسی – اجرایی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

میزگرد جمهوری خواهی:

میهمانان: همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور

- حجت نارنجی عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)؛

- بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران،

- مزدک لیماکشی اتحاد جمهوری خواهان ایران

جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی ۶ مرداد ۱۳۹٨

میهمان این هفته: پرویز صداقت، اقتصاددان، تحلیلگز و کارشناس حوزه اقتصاد سیاسی

میهمانان: آقایان همایون مهمنش؛ سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور

- حجت نارنجی، عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

- بهروز ستوده، از همبستگی جمهوری خواهان ایران

- مزدک لیماکشی، اتحاد جمهوری خواهان ایران

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی ۲ تیر۱۳۹

میهمان این هفته: رفیق دنیز ایشچی؛ پژوهشگر و فعال سیاسی، عضو حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

میزگرد جمهوری خواهی

میهمانان:

- بهروز خلیق از حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

- بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران؛

- حمید صدر از سازمان های جبهه ملی ایران خارج کشور؛

- مزدک لیماکشی اتحاد جمهوری خواهان ایران

 

 

 

 

میهمانان: آقایان همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور

بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران

وهاب انصاری از اعضای رهبری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

مزدک لیماکشی از هیات سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران

حزب چپ لازمه شرایط کنونی است