جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰ - ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱

دفتر سیاسی حزب کمونیست عراق

ما همچنین بر اهمیت اقدامات اساسی برای نگه داشتن اسلحه در کنترل دولت و نهادهای قانونی آن که مجاز به این کار هستند تأکید کرده و اعلام میداریم که در محاکمه افرادی که این موارد را رعایت نمی کنند نباید تردید کرد. علاوه بر این، برای شناسایی قاتلان معترضان و فعالان سیاسی و آمران این جنایتکاران و محاکمه مفسدان باید اقداماتی اساسی انجام شود.

دولت ترکیه باید به فکر ایجاد کانال های گفتگو و تفاهم با مخالفان خود، از جمله نیروهای سیاسی که به دنبال تضمین حقوق مردم کردستان در ترکیه هستند، باشد. این کشور باید به جای استفاده از عملیات نظامی و سیاست زمینهای سوخته و زندانی کردن فعالان در زندان ها و بازداشتگاه ها، آزادی و دموکراسی واقعی را فراهم کند و به اراده مردم پاسخ مثبت دهد.

بدیهی است که حمله کنندگان نقش سیاسی حزب ما ، حمایت کامل آن از توده ها و خیزش مردمی و آرزوی معترضین برای تغییر و پایان دادن به سیستم رانت خواری و فساد را برنمی تابند. این حملات سرخوردگی این نیروها از مشارکت فعال کمونیستهای عراقی در قیام و شهدای حزب را نشان داد که در مقابله با خشونت و ظلم و ستم جان خود را از دست دادند. این حملات همچنین بازتاب تلاشهای مجدد این نیروها برای تداوم جو بی ثباتی، تنش و آشفتگی در کشور است.

مقابله با تروریسم و ​​سازمان های جنایتکار آن باید همیشه مورد توجه قرار گیرد. امنیت شهروندان نباید در میان تب رقابت سیاسی و درگیری و نزاع برای کسب موقعیت به خطر بیفتد. ضروری است که نیروهای امنیتی و مسلح هوشیاری، احتیاط، و آمادگی خود را حفظ کرده و نیروهای اطلاعاتی برای ایفای نقش خود فعال شوند. شهروندان همچنین باید بالاترین میزان توجه را به روش های تروریست ها و نیرنگ های مخرب آنها نشان دهند.