سه شنبه ۲۴ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۳ آوریل ۲۰۲۱

ارژنگ ناجی

من به اين تلخ، يقين دارم

من كه چون قطره‌ای بر گِرداگِردِ اين دريا چرخيدم،

وَز تماشای اجسادِ امواجِ به‌جان‌آمده در مَسلَخِ ساحل‌ها

از دو دريای پريشان‌ام، امواجی به‌تنگآمده را ديدم-

كه چه‌گونه سر بر ساحلِ من می‌كوبند.