سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۷ دسامبر ۲۰۲۱

آسایش، محمد کریم

سخنران: محمد کریم آسایش – پژوهشگر و کنشگر شهری و مدنی

زمان: جمعه اول مرداد ۱۴۰۰ برابر با ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۱

ساعت: ۲۱۰۰ به وقت ایران

 

فایل صوتی جلسه تلگرامی جمعه ۱۰بهمن ۹۹

میهمان برنامه: محمد کریم آسایش – پژوهشگر و کنشگر شهری و مدنی

 

https://t.me/joinchat/VDmNcphXJ7HBeRkq