يكشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۹ - ۵ ژوئیه ۲۰۲۰

جمعی از فعالان کارگری، فعالان حقوق کودکان، نویسندگان و فعالان سیاسی چپ

ما معتقدیم این کنگره قدمی ضروری برای شکل دادن به بدیل چپ در وضعیت سیاسی فعلی است. ما امیدوارم اهداف این کنگره با حسن نیت و اتفاق نظر افراد و جریانات چپ از گرایشات مختلف روبرو شود تا پس از صد و پنجاه سال مبارزه‌ی بی امان، استبداد و ارتجاع به پشتوانه‌ی مبارزات مردم، از ایران رخت بربندد.