سه شنبه ۲۵ تير ۱۳۹۸ - ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۹

اتحاد جمهوریخواهان ایران

ما معتقدیم که وجود یک نیروی چپ متحد و قدرتمند می‌تواند جنبش جمهوریخواهی کشورمان را تقویت نماید. حضور موثر و قدرتمند نیروهای چپ در صحنه سیاسی کشور می‌تواند نقش مهمی در متشکل نمودن و به صحنه آوردن آن بخش از جامعه ایفا نماید که در طول چهل سال گذشته از حق حضور متشکل و مستقل در تحولات سیاسی محروم بوده است.