سه شنبه ۰۱ تير ۱۴۰۰ - ۲۲ ژوئن ۲۰۲۱

بهروز خلیق - علی افشاری

علی افشاری - عضو کمیته سیاسی همبستگی جمهوریخواهان ایران

بهروز خلیق - عضو هیئت سیاسی -اجرایی حزب چپ ایران (فدائیان خلق ) 

در اتاق تلگرام "اتحاد چپ" به سؤالات  پاسخ دادند.

پنجشنبه 26 فروردین 1400 برابر با 15آوریل 2021

ساعت 21 بوقت ایران،ساعت 18:30 بوقت اروپای مرکزی