شنبه ۰۹ مرداد ۱۴۰۰ - ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۱

شعله زمینی

سوم مهر ۱۳۹۴ (۲۵ سپتامبر ۲۰۱۵) مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای با نام «دنیا را تغییر دهیم: دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار(۱)» را به اتفاق آرا تصویب کرد. هدف ۵ این دستور کار که قاعدتاً باید تا سال ۲۰۳۰ همه‌ی کشورها به آن عمل کنند، «رسیدن به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه‌ی زنان و دختران» است و آماج ۵ این هدف، «تضمین مشارکت کامل و مؤثر و فرصت‌های برابر برای زنان جهت رهبری در تمام سطوح تصمیم‌گیری در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و زندگی اجتماعی» می‌باشد.

یک توضیح ضرور: بنا به مشکلاتی غیر مترقبه، بانو پروانه بکاه، حضور نخواهد داشت.

گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در اینستاگرام برگزار می‌کند:

سخنران: شعله زمینی –  فعال حوزه زنان

زمان: سه شنبه ۱۱ ماه مه

ساعت: ۲۱:۰۰ به وقت تهران؛ ۱٨:۳۰ به وقت اروپای مرکزی؛ ۱۳:۳۰ به وقت شرق آمریکا و کانادا