سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۷ دسامبر ۲۰۲۱

اتاق اتحاد چپ در کلاپ هاوس

در اتاق اتحاد چپ در کلاپ هاوس برگزار می‌شود:

سخنرانان:

مهرداد درویش‌پور؛ فرزانه عظیمی؛ بهزاد کریمی؛ محسن مهیمنی

زمان: جمعه ۲۱ خرداد ۱۴۰۰ برابر با ۱۱ ژوئن ۲۰۲۱

ساعت: ۲۱:۰۰ به وقت ایران؛ ۱٨:۳۰ به وقت اروپای مرکزی؛ ۱۲:۳۰ به وقت شرق آمریکا

آدرس برنامه: https://www.clubhouse.com/event/xLnaWXwy