دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۲ اوت ۲۰۲۱

مهدیه کلرو نرگس محمدی رضوان مقدم

رای نمیدهیم

جلسه پرسش و پاسخ در اتاقهای تلگرامی اخبار روز و اتجاد چپ؛

میهمانان این هفته: مهدیه گلرو  فعال زنان

نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر

رضوان مقدم از دادخواهان فاجعه ملی

 

زمان: پنجشنبه۲۷ خرداد ۱۴۰۰ برابر با ۱۷ ژوئن ۲۰۲۱

ساعت: ۲۱:۰۰ به وقت تهران؛ ۱ꓥ:۳۰ به وقت اروپای مرکزی

لینک برنامه: https://t.me/joinchat/SO5itGarea0c4bwe