سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۷ دسامبر ۲۰۲۱

دانش، مرضیه

فلسفه ترویج شعار عقب‌ماندۀ "یا روسری یا توسری" که جمهوری اسلامی از طریق آن تلاش کرد، زنان را وادار به اطاعت از مردان و حکومت مردسالار- دینی کند، نه‌تنها موجب حفظ عفاف و سلامت اخلاقی جامعه نگردید، بلکه درواقع چیزی جز توهین به نوع "مرد" نبود، چون بر اساس این نگرش، حجاب نامناسب زنان از دید این قشر واپس‌گرا، باعث بروز واکنش‌های ناهنجار از سوی مردان می‌گردید.

رد طرح کودک - همسری، همانند ارجاع لایحه منع خشونت علیه زنان که به‌جای بررسی‌های کارشناسانه در مهرماه 1397 جهت بازبینی مجدد برای مشتی "حوزه نشین" مرتجع به شهر قم فرستاده شد، اثبات می‌کند که این حکومت هیچ‌گونه تعهد و آشنایی به حقوق و میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشری نداشته و ندارد. رد چنین لوایحی به‌وضوح بیانگر قدرت و نقش مردان قانونگذار - دینی در تصویب قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان کشور است.

گفتاری به مناسبت 25 نوامبر، روز منع خشونت علیه زنان

هم اکنون اعمال خشونت در محیط های اجتماعی نزدیک در بسیاری از کشور های متمدن و پیشرفته اروپائی جرم محسوب می گردد؛ به عنوان نمونه،از سال 2005 اعمال خشونت به عنوان، جرم در قانون جزائی سوئیس به رسمیت شناخته شده است. بدین معنی که اعمال خشونت در اماکن نزدیک جرم شناخته شده و فرد مجرم و یا اعمال کنندۀ آن تحت پیگرد قضائی قرار خواهد گرفت.

بسیاری از روانشناسان و منتقدان اجتماعی، عامل عمدۀ تن‌فروشی را به درستی فقر مالی می‌دانند. طبق آمار، تنها کمتر از یک درصد از زنان تن‌فروش از کار خود لذت می‌برند. این افراد در زمُرۀ بیماران جنسی قرار دارند که نیازمند روان‌کاوی و روان‌درمانی‌اند.