سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۷ دسامبر ۲۰۲۱

آذر، مسعود

از نخل‌هایم دیگر خرما نه؛ آتش می‌روید؛

از چشمان سربین گاومیش‌های غرق در باتلاق‌ها

گلوله‌های عطش می‌جوشد

در حسرت آب،

لب‌هایم ترک می‌خورند در ساحل فرات

و عطش‌ کارون می‌شود در دهان خاک

من گلوله نه؛ آب می‌خواهم