دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۲ اوت ۲۰۲۱

گزارشگر: علی صمد

در میان وکلای ایرانی خانم نسرین ستوده دومین وکیل مبارزی است که این جایزه بین‌المللی به او تعلق می گیرد. در سال ۲۰۰۲ خانم مهرانگیز کار بدلیل مبارزات و فعالیت هایی که در چارچوب حقوق بشر و دفاع از حقوق زنان در ایران انجام داد توسط هیات داوران این ارگان بین‌المللی انتخاب شد و به عنوان اولین وکیل مبارز ایرانی«جایزه بین‌المللی حقوق بشر لودویک تراریو» را دریافت کرد.

همه طیف های چپ بلژیکی و خارجی در جشن اول ماه مه در بروکسل شرکت فعال داشتند!