چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰ - ۱ دسامبر ۲۰۲۱

گزارشگر «به پیش» از وین - اتریش

امسال اول ماه جلوه ای دیگر داشت. تمامی شعارها و پلاکاردهای تظاهرات متوجه مسائل اجتماعی و در نقد اقدامات و برنامه های ائتلاف محافظه کار و دست راستی اتریش بود. با روی کار آمدن دولت دست راستی و تلاش برای بالا بردن ساعات کار، تلاش برای کاستن از قدرت نهادهای مدافع کارگران و کارمندان، به نظر می رسید که امسال بسیجی گسترده تر برای این برنامه صورت گرفته است و مراسم اول ماه مه در وین باشکوه تر از سال های قبل برگزار شد.