چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰ - ۱ دسامبر ۲۰۲۱

دادیار، ازیز - بندویی، رحیم

اوضاع بلوچستان گفتگو با مهندس رحیم بندویی عضو رهبری حزب مردم بلوچستان و ازیز دادیار شاعر ،نویسنده وعضو حزب چپ ایران(فدائیان خلق)