سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۷ دسامبر ۲۰۲۱

احمدزاده، حمید

«جنبش دادخواهی» که بیش از هر چیز متکی بر تلاش خانواده‌ها و وابستگان آن جانباختگان است، بی شک نقش بسزایی در مقابله با "فراموشی" بازی می‌کند. این جنبش می‌تواند تبدیل به وجدان عمومی جامعه ما گردد. جنبش دادخواهی می‌تواند تمامی فرهیختگان جامعه را که از راهکارهای خشونت‌آمیز اجتناب می‌کنند به دور خود گرد آورد و بدین ترتیب زمینه را برای ایجاد «کمیسیون حقیقت یاب» فراهم آورد.