رفتن به محتوای اصلی

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - شورای مرکزی

پیرامون جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی در مرحله جدید* 23.03.2023 - 20:13
سپاه پاسداران ارگان اصلی سرکوب و حفظ جمهوری اسلامی و یک سازمان تروریستی است! 21.01.2023 - 10:56
 بيانيه پيرامون جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»   21.11.2022 - 09:04
جنگ در اوکراین و تحولات متاثر از آن 02.05.2022 - 21:22
هم‌صدائی در تحریم انتخابات، ضرورت همگرائی‌ها در برابر حکومت! 17.06.2021 - 00:25
تحریم گسترده‌‌ی انتخابات فرمایشی، فرصتی مناسب برای تقویت جنبش اعتراضی مردم! فایل صوتی 28.01.2021 - 16:07
تحریم گسترده‌‌ی انتخابات فرمایشی، فرصتی مناسب برای تقویت جنبش اعتراضی مردم! 27.01.2021 - 10:07
پیرامون وضعیت سیاسی کنونی در ایران 25.03.2020 - 01:38
تزهائی پیرامون اوضاع سیاسی کنونی 22.01.2020 - 00:48
پيرامون انتخابات مجلس شورای اسلامی 13.11.2019 - 06:35
پيرامون انتخابات مجلس شورای اسلامی 10.11.2019 - 18:52
در اعتراض به تشديد فشار بر ۱۴ فعال سیاسی و مدنی 05.08.2019 - 21:05
در اعتراض به تشديد فشار بر ۱۴ فعال سیاسی و مدنی 05.08.2019 - 13:17
علیه تنش‌افزائی، تهدید به جنگ، برای صلح و امنیت در منطقه! 25.05.2019 - 22:02
علیه تنش‌افزائی، تهدید به جنگ، برای صلح و امنیت در منطقه! 25.05.2019 - 21:57
پيرامون تشکيل بلوک چپ، اتحاد نیروهای جمهوریخواه، همکاری و اتحاد عمل 01.01.2019 - 14:40
راه برون رفت از بحران کنونی گذار از جمهوری اسلامی به يک جمهوری دموکراتيک مبتنی بر جدائی دين و دولت است! 12.11.2018 - 14:41
سند سياسی: اوضاع سياسی کشور و سياست های ما 21.05.2018 - 17:56
اطلاعيه در مورد برگزاری نخستين نشست حضوری شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) 18.05.2018 - 00:04
خواهان حفظ برجام هستیم! 07.05.2018 - 23:01
اطلاعیه شورای مرکزی حزب چپ ايران (فدائيان خلق) 10.04.2018 - 23:01