شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ - ۱۶ اکتبر ۲۰۲۱

هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

این حکومت بیهوده فکر می کند صدای حق طلبانه‌ی مخالفان جمهوری اسلامی را با ترور و اعدام می‌تواند خاموش سازد. بیهوده گی این تصورات مالیخولیائی جمهوری اسلامی را حیزش اعتراضی مردم در خوزستان، اعتصابات کارگران پیمانی نفت و سایر کارگران از جمله فولاد اهواز و نیشکر هفت تپه، مبارزات حق طلبانه‌ی معلمان و بازنشستگان، فریادهای مرگ بر دیکتاتور مردم در تهران و دیگر نقاط ایران و اعتراضات سایر هموطنان ما در کردستان و سیستان و بلوچستان قابل مشاهده است.

ما از وضعیتی که در کشور همسایه‌ی ما افغانستان پیش‌ آمده‌است، عمیقاً متاًسف هستیم. ما قدرت‌های موٍثر در منطقه و جهان را در شکل گیری این فاجعه برای مردم افغانستان سهيم می‌دانیم و با ابراز نگرانی از بازگشت طالبانیسم به کشور همجوار خود و تعمیق بحران در افغانستان که آفتی بزرگ برای مردم آن و همچنین صلح و ثبات در منطقه است، بر این باور هستیم که افغانستان را نباید به حال خود رها کرد. چنین چیزی به معنی حمایت از حکومتی بنیادگرا و قوم گرا در این کشور است و بس. این یعنی پشت کردن به منافع و مصالح مردم دردمند افغانستان. در مختصات کنونی، مهم ترین مسئولیت بین المللی، جلوگیری از تثبیت موقعیت قدرت طالبان است.

هم اینک شبح برقراری احکام ارتجاعی طالبانی همراه با اعمال برتری قومی در افغانستان چند قومی، خواب از چشم‌ها ربوده و ترک کشور و پناهنده شدن به کشورهای همسایه در آن وسعت گرفته است. ارزش پول ملی روز به روز بیشتر در حال سقوط است و کابوس فلاکت بیشتر، معیشت مردم را تهدید می‌کند. سقوط افغانستان در دامچاله جنگ داخلی، نه فقط مصیبتی دهشتناک برای این کشور، که خطری مدهش علیه صلح و ثبات در منطقه است.

تا کنون دادگاه هائی در برلین آلمان و بلژیک و فرانسه برای محاکمه تروريست های جمهوری اسلامی بخاطر ترور مخالفين برگزار شده است. اما این نخستین دادگاهی است که يکی از جنايتکاران کشتار ۶۷ را به محاکمه می کشد. دادگاه سوئد به يک معنی آغازی است برای محاکمه سران جمهوری اسلامی که فرمان کشتار و ترورها را صادر کرده اند. و هشداری است برای همه آدمکشان که بدانند جهان برای گریز از دست عدالت بسیار کوچک شده است.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) جمهوری اسلامی و در راس آن علی خامنه ای را مسئول اصلی مرگ هزاران تن از مردم ایران و وخامت اوضاع و شرائط دشوار حاکم بر کشور می داند. ما با تقدیر از فداکاری و احساس مسئولیت کادر بهداشت و درمان کشور، بر تعجیل در تدارک واکسیناسیون عمومی، از طریق تأمین واکسن از همه‌‌ی منابع مورد تأیید بهداشت جهانی تاکید داریم. در شرایط کنونی خواست عمومی تزریق واکسن است و جمهوری اسلامی تا کنون با بی مسئولیتی تمام به این خواست که با مرگ و زندگی مردم ایران گره خورده است بی اعتنا بوده است.

در شرائطی که اقتصاد جهان با شتاب روزافزون در حوزه های مختلف به سمت «دیجیتالی» شدن پيش می رود، هر کشوری که خود را از اين امکان محروم کند، در عمل از توسعه بازخواهد ماند و مانع رسيدن مردم خود به رفاه خواهد گشت. آمارها حاکی از آن است که حدود ۷۰ درصد مردم کشور ما از «اینترنت» استفاده می‌کنند و در فضای مجازی فعال هستند. دنيای مجازی امروز با زندگی ميليون ها ايرانی، با فعالیت دانشگاهیان، فرهنگیان، کسب‌وکارهای خرد و کلان، فعالان مدنی و سياسی عجین شده و اگر اين طرح به اجرا در آيد، در عمل به فقر بيشتر در جامعه و کوچک تر شدن سفره‌ی مردم منجر خواهد گشت. اکنون بسیاری از زنان خانه‌دار برای تامين زندگی خانواده‌ی خود از طریق فضای مجازی امرار معاش می‌کنند.

گزارش‌ها حاکی است که در جریان بازداشت، بازپرسی و دارسی پرونده اسدالله اسدی، که به محکومیت ۴ متهم این پرونده منجر شد، نام‌های دیگری از همکاران امنیتی و جاسوسان جمهوری اسلامی که مشغول کسب اطلاعات از سازمان ها و احزاب اپوزیسیون ایران هستند، طرح شده اند.

اعلام اسامی جاسوسان جمهوری اسلامی در اروپا می‌تواند در خدمت امنیت بیشتر برای شهروندان اروپا و فعالین اپوزیسیون ایران باشد و چتر امنیت این نیروها را بیش‌تر کند.

به فرمان سران نظامی و انتظامی این رژیم مستبد که شریک دزدی و غارت و فساد جکومت اند، گوش نسپارید. جمهوری اسلامی دیر یا زود رفتنی است. در برابر مردم قرار نگیرید. اگر اراده کنید راه گریز از اجرای فرمان و سرپیچی از دستورات برایتان وجود دارد. نافرمانی از دستورات برای شلیک به معترضان وظیفه انسانی و اخلاقی شماست و به قول فریدون مشیری: "گرفتم در همه احوال حق گویی و حق جویی و حق با توست، ولی حق را برادرجان ـ به زور این زبان نافهم آتشبار نباید جست! اگر این بار شد وجدان خواب آلوده ات بیدار، تفنگت را زمین بگذار!”

هم زمانی اين اعتراضات وضعيت انفجاری را در خوزستان شکل داده است. هنوز اين اعتراضات به‌هم نپيوسته اند. اما در صورت تداوم، زمينه برای هم پيوندی اعتراضات فراهم خواهد آمد و نيروی قدرتمندی را شکل خواهند داد. حزب چپ ايران (فدائيان خلق) بحران بی آبی و قطع مکرر برق در سطح کشور و به ويژه در خوزستان را بيش از همه حاصل مديريت مخرب حکومت و بی تدبيری های آن می داند و از اعتراضات بر حق مردم خوزستان عليه بی آبی و فقر و فلاکت  استان حمايت می‌کند. مبتنی بر داده‌های بسیار، بیشترین تمهیدی که حکومت در قبال وضعیت بحرانی چند سویه خوزستان طی سال‌های اخیر اتخاذ کرده، تقویت نیروی امنیتی سرکوبگرایانه در این استان و به ویژه مناطق عرب نشین آن است.

جمهوری اسلامی متکی بر مماشات برخی دولت ها تاکنون توانسته است صدها تن از مخالفان خود را در خارج از کشور ترور کند و یا برباید. حکومت طی این سالها با ربودن شهروندان کشورهای دیگر آنها را به گروگان گرفته تا از این طریق هم فضای رعب در میان مخالفان خود ایجاد کند و هم روحیه مزدوران خود را برای ترور بالا نگهدارد. در این سالها به جز مقاطع کوتاهی که فعالیت تروریستی حکومت افت داشته همواره بازار ترور حکومت پر رونق بوده است و در چند ساله اخیر فعالیت‌ها و توطئه های جمهوری در خارج کشور فعال تر و پیجیده نیز شده است.