شنبه ۱۴ تير ۱۳۹۹ - ۴ ژوئیه ۲۰۲۰

هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

علم و هنر همزاد یکدیگرند و به‌همراه همدیگر، سازنده‌ی فرهنگ جامعه. جمهوری اسلامی هیچ کدام از این دو را برنمی‌تابد و لبه‌ی تیز «انقلاب فرهنگی» آن، بیش و پیش از همه، گردن هنر و اهل قلم را نشانه گرفته‌بود. این نشانه‌گیری نیز نه تنها برای مسخ کردن آن، بلکه بس فراتر، از بهر نابودی هر آن‌چیزی بود که در خود نشان از خلاقیت هنری و آزادگی فکری داشت.

وجود و تداوم تحریمهای اقتصادی آمریکا مقابلە با بیماری کرونا را دشوارتر و موجب افزایش خسارات جانی و مالی، رکود، بیکاری و فقر و گرانی و کمبود دارو و وسایل درمانی می شود. کارگران بیشترین آسیب ها را تا کنون از بابت تحریم ها متحمل شدەاند. ادامە این تحریمها و اصرار بر حفظ آنها توسط دولت امریکا درد و رنج مردم ما را بیشتر می کند. برداشتن این تحریم ها بدون دست کشیدن حکومت از دخالتها و سیاستهای ماجراجویانە، پرهزینە و زیانبار آن در امور کشورهای منطقە و تغییر آنها ناممکن بە نظر می رسد.

بیانیه هیئت سیاسی- اجرائی حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

زنده باد اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران!

وحدت و همبستگی برای حقوق سندیکایی، مبارزه علیە استبداد و بی عدالتی!

فقط طی دو هفته‌ی گذشته ده ها فعال مدنی و سیاسی احضار، دستگیر و به زندان محکوم شده اند. محاکم قضائی تحت فرمان رئیسی آدمکش منصوب خامنه‌ای ولی فقیه در شرایط ی که ویروس کرونا جان زندانیان را در زندانها به خطر انداخته دست به محکومیت های جدید زده و فعالان سیاسی و مدنی را روانه زندان ها می کند.

جنایت بزرگ سی ام فروردین ۱۳۵۴، نابودی حلقهٔ اتصال تاریخی دو نسل از مبارزان آزادی‌خواه میهن ما بود. تأثیرگذاری بیژن جزنی در جنبش چپ و فدایی آن سال‌ها، مورد تردید نیست، اما واقعیت این روز، تنها در این خلاصه نمی‌شود که بیژن جزنی، که سرآمد دو نسل از انقلابیون چپ بود، از دامان یاران و میهن خود ربوده شد، در این بود که جای خالی این رهبر بزرگ و همراهان واپسین سفر شوم او در روزها و سال‌های انقلاب و پس از آن برای یکایک وابستگان به این دو جنبش هم‌زاد و تاریخی ملموس و عیان بود.

افزایش ٢١ درصدی دستمزد در شرایطی اخذ شد کە تورم رسمی بالغ بر ٤٢ در صد و سبد هزینە خانوار بین ٧ الی ٨ میلیون تومان است و در مادە ٤١ قانون کار قید گردیدە کە افزایش دستمزد نبایستی کمتر از تورم و بدون در نظر گرفتن هزینە سبد خوار و بار باشد. بە عبارتی تصمیم شورای عالی کار حتی خلاف قانون کار جمهوری اسلامی و فاقد اعتبار حقوقی است.