شنبه ۰۱ آبان ۱۴۰۰ - ۲۳ اکتبر ۲۰۲۱

هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

حل مشکلات کشور، پایان دادن به فقر و بیکاری، تبعیض و فساد ساختاری و ایجاد یک حکمرانی کارآمد، جز از این طریق امکانپذیر نیست. اراده‌ای که نقشه‌های حکومت برای دربند کشیدن بیشتر کشور را در همین گام نخست به چالش کشید و با موفقیت در برابر آن ایستاد، قابل تقدیر است. این ایستادگی را باید با توانمندتر کردن جامعه، تقويت جنبش‌های مطالباتی و فراهم آوردن زمينه های گذار از نظامی که چنین جنایتکاری را چهره‌ی مطلوب خود دانسته و به قدرت رسانده است، ادامه داد.

رویگردانی مردم از حکومت و تحریم انتخابات فرمایشی، از ماه‌ها پیش روشن بود، اما، تصمیم حکومت در قلع و قمع بی سابقه‌ی کاندیداها بر ابعاد این تحریم افزوده‌است. تجربه‌ی دو دهه‌ی گذشته به مردم یاد داده‌است که امیدی به معجزه در پای صندوق‌های رای جمهوری اسلامی نداشته باشند. تغییر در وضعیت زندگی آن‌ها تنها از طریق عقب نشاندن حکومت و تحمیل اراده‌ی خود بر آن میسر است. در این دور نیروی پیشاهنگ تحریم خود همین اکثريت مردم هستند که پرچم تحریم انتخابات را در دست گرفتند. اکنون امکانی برای مشارکت در چنین انتخاباتی باقی نمانده‌است.

در مخالفت فراگیر با این "انتخابات" فرمایشی، هر فقره عدم شرکت در "انتخابات" مهم است و نقش خود را دارد؛ این به‌هیچ‌وجه کافی نیست که فقط خودمان به این نمایش حکومتی "نه" بگوییم. لازم است از هر ابتکار سود جست تا گزینه‌ی تحریم گستره بیشتری به خود گیرد‌. مبارزه در راه تحریم "انتخابات" با تشویق خانواده و دوستان به رأی ندادن تمام نمی‌شود، لازم است همکاران، هم محله‌ای‌ها و هر شهروند قابل دسترس خود را دعوت و متقاعد به خالی گذاشتن مراکز‌ رأی کرد.

سیاست زورگویانهی دولت اسرائیل در ادامهی اشغال سرزمینهای فلسطینی و بی توجهی به تمام قطعنامههای سازمان ملل در مورد تخلیهی این سرزمینها، امکان دستیابی به صلح میان فلسطین و اسرائیل، منشاء اصلی ادامهی تنش بین دو ملت و تبدیل این تنش به یکی از مشکلات لاینحل در منطقه است. در این میان دولت دست راستی اسرائیل به رهبری بنیامین نتانیاهو، با تعطیل کردن گفت و گوهای صلح، دامن زدن بیشتر به خصومت، عملا راه هر گونه تنشزدائی و نیز تلاشهای بین المللی در این عرصه را با بن بست مواجه ساختهاست.

تاکنون بر اساس قوانین و مقررات خود جمهوری اسلامی قاعده بر این بود که مجلس اسلامی قانون بگذارد و شورای نگهبان آن را تایید یا رد بکند و به مجلس برگرداند. حالا اما این شورا خود از فراز سر مجلس هم نقش قانونگذار و هم مجری قانون را به عهده گرفته است! این نیز، چیزی نیست مگر مطلق العنانی هر روز بیشتر. این، یعنی رسوایی "انتخابات" فرمایشی بی پرده‌تر از هر زمان دیگر.