دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۲ اوت ۲۰۲۱

هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

. سیاست ما اگر در شرایط «تحریم حداکثری»، تأکید بر مخالفت با مشی تحریم‌ های ترامپ و دفاع از مذاکره‌ی بی قید و شرط طرفین برای انجام مذاکره‌ی مستقیم بود، اکنون باید در رویکرد مذاکره‌ی بیدرنگ و بدون پیش شرط برای لغو تحریم‌ها، بسط چهارچوب برجام و آمادگی برای گسترش مذاکرات مشخصاً بر سر تنش زدائی در منطقه به منظور عادی سازی مناسبات با همسایگان و تأمین آرامش و اعتماد متقابل متناسب با توافق حاصله باشد.

 دست سپاه پاسداران در این منطقه تحت عنوان مقابله با خطرات امنیتی برای ارتکاب هر خشونتی در حق بلوچها بازتر از هر نقطهی دیگر از کشور است. اعدامهای گروهی بلوچها به جرم قاچاقچی و اشرار و برخورد تحقیر آمیز مداوم با آنها در اماکن عمومی و مراکز اداری، نشانگر رفتار روزمرهی حکومتیها در این استان است. راه پیشگیری از قاچاق و قاچاقچیان، کشتار مردم گرسنه نیست، بلکه ایجاد شغل، تأمین معیشت آنان و فقرزدائی از منطقه است.

خواهان آزاد سازی تولید و توزیع عادلانهی واکسن کرونا هستیم!

به تبعیض در دسترسی به واکسن کرونا باید پایان داده شود!

با این‌همه، مشخصه‌ی اصلی جنبش فدائی، در نقاد بودن، پرسشگری و نواندیشی، پذیرش خطا و بازسازی مداوم اندیشه و رفتارهای آن بوده و هست. این خصوصیت بارز در صفوف جنبش فدائی خلق، عامل مهمی در تداوم دگرگونی‌های مداوم فکری، برنامه‌ای و سیاسی آن به شمار می‌رود. این واقعیت را هر منصفی اذعان دارد که در میان جریان‌های فکری و سیاسی در ایران فدائیان بیش از همه در برخورد با خطاهای خود کوشا بوده‌اند.

مجمع عمومی سازمان ملل در نشست خود نسبت به توزیع واکسن کرونا، هشدار داده و بر رفع تبعیض در این عرصه تاکید کردهاست. در همین رابطه، رئیس سازمان بهداشت جهانی نیز تلاش برای تصاحب انحصاری واکسن را «نشانهی سقوط اخلاقی» دانسته و انحصارگری و ملیگرایی در توزیع واکسن را مانعی بزرگ در برابر چیرگی جهانی بر پاندمی کرونا دانستهاست.

چند ترور در هلند و تركيه و برنامه ریزی برای ترور در دانمارک و بمب‌گذاری در پاریس نشان می دهد که ماشين ترور رژیم دوباره راه افتاده ‌است. اين بار با خرج پول های کلان، برخی ترورها را به دست مافياها انجام می دهد. تروريسم جزو خصوصيات جمهوری اسلامی است و نمی تواند بدون توطئه و ترور مخالفين به حیات خود ادامه دهد.

در جمهوری اسلامی اما با "رهبر"ی مواجهیم که برای او اصل و اساس در همه‌ی امور و از جمله مبارزه با این بیماری که تا به امروز ده‌ها هزار قربانی داشته، لجاجت بر مشی "دشمن محوری" است. امروز کسی در راس این نظام ضد مردمی نشسته‌است که سرنوشت ملتی را بازیچه‌ی ذهنیت مغشوش و سیاست‌های توطئه محور، جاه‌طلبانه و ماجراجویانه‌ی حکومت خود قرار داده است.