سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۷ دسامبر ۲۰۲۱

دو وال، آلکس

اگر اپوزیسیون غیر نظامی می توانست حرفش را به کرسی بنشاند، اپوزیسیون می توانست از پس نظامیان هاج و واج مانده هم برآید. ولی اگر قادر نمیشد فائق آید وضعیت بزودی بدتر میشد. استعفای گ و ش یک زنگ خطر بود. او بسیار بیرحم بود و هیچ کس انتظار نداشت او صحنه را به سادگی ترک کرده و بازنشسته شود. علاوه بر آن روسای دستگاههای امنیتی همگی پشتیبانان خارجی داشتند. اسلامیستها (که در حال حاضر به خاطر کودتا کنار زده شده اند)در قطر و ترکیه پشتیبان دارند. ممکن است ابن عوف کنار رفته باشد ولی دیگرافسران ارشد با مصر روابط نزدیک داشتند. برهان و حمتی نیروهای نظامی در یمن را – به خرج عربستان – فرماندهی کرده اند و گ وش به امارات نزدیک است. چند سره بودن دستگاه امنیتی – که هر قسمت یک پشتیبان خارجی دارد – خطر خطیری را فراهم می آورد.