حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

«جان توماج صالحی در خطر است!» 31.10.2022 - 20:55
دعوت به تجمع سراسری 11.07.2022 - 18:40
کشور ما نيازمند تحول بنيادين است، همگام و متحد شويم! 18.05.2022 - 23:38
کشور ما نيازمند تحول بنيادين است، همگام و متحد شويم! 23.11.2021 - 20:40
نهاد رسیدگی به شكایات و داوری«رشد» - حزب چپ ایران (فدائیان خلق) 23.11.2021 - 20:17
اساسنامهٔ حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، مصوبه کنگره دوم 23.11.2021 - 20:13
گردهمائی بزرگ اصفهان، شکل ديگری از برآمد اعتراضی پرقدرت مردم 22.11.2021 - 16:29
گردهمائی بزرگ اصفهان، شکل ديگری از برآمد اعتراضی پرقدرت مردم 20.11.2021 - 13:47
خیزش آبان ۹۸، پیام‌آور ضرورت گذار به آینده‌ای دیگر! 19.11.2021 - 13:35
به روی پناهندگان افغانستانی آغوش بگشائیم! این، یک وظیفه انسانی است! 22.08.2021 - 21:55
آزادی موقت تعدادی از زندانیان سیاسی مبارک باد! برای آزادی همه زندانیان سیاسی مبارزه کنیم! 31.10.2019 - 09:38
جشن نخستین سالگرد حزب چپ ایران (فدائیان خلق) و 48 -مین سالگرد بنیان‌گذاری جنبش فدائیان خلق! 01.02.2019 - 20:40
گزارشی از برگزاری جشن اومانیته - سپتامبر 2018 18.09.2018 - 01:32
از دولت جمهوری اسلامی ایران بخواهید بە پایمال سازی حقوق سندیکائی و سرکوب فعالان کارگران ایران خاتمە دهد! 29.05.2018 - 19:52