سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۷ دسامبر ۲۰۲۱

اشکان، فرید

جمعیت چند صد هزار نفری در تظاهرات شرکت کرده بودند. بعداز مدت‌ها در زمان نخست وزیری بختیار امکان چنین گردهمایی فراهم شده بود. همه گوش به سخنان بازرگان بودند. من همراه با چند نفر دیگر از رفقای گروه در جلوی دانشکده حقوق دانشگاه تهران در عرض مدت کوتاهی، شاید ۱۰ دقیقه، بر روی میله بلندی که ۱۲-۱۰ متر طول داشت و مخصوص این کار بود، پرچم را به اهتزاز در آوردیم . در یک آن جمعیت ناظر پرچم سرخ فدائی ها شد!

اینستاگرام حزب چپ ایران(فدائیان خلق) برگزار کرد

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا،و تاثیرات آن برجمهوری اسلامی ایران 

مهمان برنامه :فرید اشکان عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

 سه شنبه 6 آبان 1399 برابر با 27 اکتبر 2020

 

مصاحبه با فرید اشکان ،عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) راه کار ما برای حل بحران کنونی

بحث و گفتگو با فرید اشکان

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 10 خرداد 1397 برابر با 31 ماه مه 2018 انجام شده است