شنبه ۰۱ آبان ۱۴۰۰ - ۲۳ اکتبر ۲۰۲۱

پرویز نویدی

چرا و با چه نگاهی این انتخابات را تحریم میکنیم!

پرویز نویدی عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

در اتاق تلگرام "اتحاد چپ" به سؤالات پاسخ داد.

پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400 برابر با 13 می 2021

زمان: ساعت 21:00 به وقت تهران، 18:30 به وقت اروپای مرکزی

پرویز نویدی در گفتگو با مهدی نخل احمدی از تلویزیون جمهوری ایرانی، رسانه همبستگی جمهوریخواهان ایران

فکر کردم دو باره خواب می‌بینم؛ بعد از لحظاتی مکث، چشمانم پر از اشک شد و از خوشحالی راه رفتن برایم سخت شده بود؛ دلم می خواست مهدی را در بغل بگیرم و بوسه بارانش کنم؛ ولی جلوی خودم را گرفتم. مهدی گفت: "محمد می دانی که عمر چریک شش ماهه است، و اگه شانس بیاریم یک سال زنده ایم" و در ادامه پرسید "با این همه آیا هستی؟" بی درنگ پاسخ دادم: آری هستم، و تکرار کردم هستم؛ می‌ترسیدم پشیمان شود.

ضرورت ،زمینه ها و موانع اتحاد نیروهای چپ و دمکرات

پرویز نویدی عضو شورای مرکزی  حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

در اتاق تلگرامی "اتحاد چپ"پاسخ داد

پنجشنبه 9بهمن ماه 1399 برابر با  28 ژنویه 2021

ساعت 21 بوقت ایران،ساعت 18:30 بوقت اروپای مرکزی

جان باختن حمید اشرف و واکنش زندانیان سیاسی

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی در اتاق «اتحاد چپ»

میهمان برنامه: پرویز نویدی - عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

پرویز نویدی خیزش های پیش رو در ایران را به "انقلاب بدون آلترناتیو" تشبیه می کند که علت آن به گفتۀ وی پراکندگی اپوزیسیون جمهوری اسلامی است. او در عین حال تصریح می کند که خود خیزش های جاری و پیش رو به شکل گیری یک آلترناتیو کمک خواهند کرد و مخالفان حکومت اسلامی را به اتحاد هر چه بیشتر با یکدیگر سوق خواهند داد.

مصاحبه با پرویز نویدی عضو هیئت سیاسی-اجرایی حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

بحث و گفتگو با پرویز نویدی، عضو هیئت سیاسی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)                                                                 

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 19 بهمن 1397 برابر با 8 فوریه 2019 انجام شده است

بحث و گفتگو با پرویز نویدی

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 31 فروردین 1397 برابر با 20 آوریل 2018 انجام شده است