سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۷ دسامبر ۲۰۲۱

آزاد، آینده

فایل های صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۱٥ اسفند ۱۳۹۹

میهمان برنامه: آینده آزاد

 ME_too(من هم همینطور)

پخش مستقیم برنامه اینستاگرام حزب چپ ایران(فدائیان خلق)گروه کار زنان

مهمان برنامه :آینده آزاد

زمان برنامه :سه شنبه 15 مهرماه 1399برابر با 6 اکتبر 2020

 

لغو فوری اعدام

آینده آزاد عضو حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

در اتاق تلگرام "اتحاد چپ" پاسخ داد

پنجشنبه 16 مرداد 1399 برابر با 6 آگوست 2020

 

جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹

میهمان برنامه: آینده آزاد – فعال حقوق زنان و عضو حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

حالا با اضافه شدن یک بیماری با قابلیت واگیر شدید و مرگ و میر بالا به شرایطی که بدون آن هم وضعیت زندگی زنان کارگر، کودکان کار و خانواده های کارگران به شدت شکننده بود، سختی زندگی برای زنان بیشتر شده است. در صورتی که کاری اساسی برای بهبود وضعیت آنها نشود، کفه ترازوی مرگ و زندگی به سرعت و به شکلی کم سابقه به سمت مرگ سنگینی خواهد کرد. شکل انتقال و پخش بیماری کرونای جدید در همه جای دنیا یکسان است

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی، جمعه ۱۶ اسفند ۱۳۹٨

میهمان برنامه: آینده آزاد