چهارشنبه ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۴ آوریل ۲۰۱۹

گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

در این شماره می‌خوانید:

 

 

- دل کندن از این خوان یغما آسان نیست!

- اعتصاب کارگران تِکِل در ترکیه و آغازی نو برای مقاومت کارگری – بخش اول

- تبدیل مراسم روز کارگر 58 در اصفهان به مراسمی برای طرح مطالبات کارگران؛

- چگونه و به چه کسانی کارگران باید صدایشان را برسانند؟

- چرا هنوز این‌همه شغل وجود دارد؟ - بخش چهاردهم و پایانی

- می‌دانید قانون حداقل دستمزد در ایران کی و چگونه پذیرفته شد؟

- برگ‌هایی از تاریخ جنبش سندیکایی ایران – ۱۰

 

 

 

 

"کنگره اتحادیه‌های کارگری" که یک تشکل فرمایشی مخالف اتحادیه‌های واقعی و غیردولتی و دولت "مصدق" و حامی کودتاچیان پیش از کودتا بود به‌پاس خیانت‌هایی که کرده بود اولین اتحادیه‌ای بود که در اوج سرکوب شورای متحده مرکزی و در اصل برای حمایت از کودتاچیان از دولت زاهدی اجازه فعالیت گرفت.

در این شماره می‌خوانید:

 

 

- هزینه خسارات سیل را بنیادهای ثروتمند بپردازند!

- افزایش دستمزد کارکنان دولت قربانی اختلاف دولت و مجلس

- حذف مقررات به شکل قانونی از روابط کار، نه اتفاقی است و نه قرار است متوقف شود!

- به یاد کارگر فدائی، حسین قاسم نژاد

- چگونه اعتصاب معلمان اوکلند پیروز شد؟ بخش پنجم و پایانی

- چرا هنوز این‌همه شغل وجود دارد؟ - بخش سیزدهم

- برگ‌هایی از تاریخ جنبش سندیکایی ایران – ۹

 

برگزاری روز جهانی کارگر، داشتن تشکل مستقل، اعتصاب و اعتراض و داشتن رسانه و حق فعالیت در تشکیلات سیاسی و غیره جزو حقوق بدیهی اجتماعی و شهروندی شماست. هیچ‌کس حق ندارد شما را از این حقوق منع کند یا شما را به خاطر انجام آن‌ها به زندان بیندازد و از کار اخراج کند.

طنز تلخ قضیه در این بود که در همان حال که حاضر به ثبت اتحادیه‌های کارگری واقعی نمی‌شدند، میدان فعالیت قانونی برای اتحادیه‌های کارگری قلابی که تحت حمایت دربار و سفارتخانه‌های امریکا و انگلستان و همدست کودتاچیان بودند را بازگذاشته بودند.

در این شماره می‌خوانید:

 

 

- مرزها و باید و نبایدها را مردم باید تعیین کنند!

- جنبش کارگری ترکیه در شرایط پساانتخابات

- سود، مقدم بر کار

- وضعیت دختران و زنان نوجوان و جوان در عرصه آموزش متوسطه و عالی - بخش دوم و پایانی

- چگونه اعتصاب معلمان اوکلند پیروز شد؟ بخش چهارم

- چرا هنوز این‌همه شغل وجود دارد؟ - بخش دوازدهم

- برگ‌هایی از تاریخ جنبش سندیکایی ایران – ٨

وجود چند اتحادیە حتی در یک رشتە معیین به خودی خود لزوما بە معنی وابستگی یک از آنها بە سرمایە‌داران نیست و در برخی کشورها وجود دارد. ولی آنها حتی اگر بە هر دلیل کە از هم جدا شدە باشند دیگر برای نابودی فیزیکی یکدیگر تلاش نمی‌کنند و کم پیش نمی‌آید کە بر سر مطالبە مشترکی با هم همکاری هم بکنند. ولی ایراد آنجاست کە یکی از آنها بە عامل سرکوب دیگری تبدیل شود

در این شماره می‌خوانید:

 

 

- خواست مقدم سیل‌زدگان جبران خسارات، محاکمه مقصرین!

- چگونه اعتصاب معلمان اوکلند پیروز شد؟ (بخش سوم)

- چرا هنوز این‌همه شغل وجود دارد؟ - بخش یازدهم

- وضعیت دختران و زنان نوجوان و جوان در عرصه آموزش متوسطه و عالی - بخش اول

- مردم سیل زده نیاز به کمک‌های فوری دارند!

- برگ‌هایی از تاریخ جنبش سندیکایی ایران – 7

 

 

 رهبری اتحادیه با درایت و استفاده از تضادهایی که بین مسئولین دولتی و دربار و مقامات محلی وجود داشت و حمایت وسیعی که در میان کارگران از آن برخوردار بودند از پس دسیسه‌هایی که برای از بین بردن اتحادیه مرتب چیده می‌شد برمی‌آمدند و توانسته بودند وضعیت دستمزد و شرایط شغلی کارگران عضو اتحادیه را به طرز محسوسی بهبود دهند.

در این شماره می‌خوانید:   

 

                                                                                                                                                                        

- تشدید مبارزه یگانه راه خلاصی از فقر و سرکوب است!

- چگونه اعتصاب معلمان اوکلند پیروز شد؟ بخش دوم

- سال نو، سال مبارزه کارگران برای عقب راندن رژیم "جمهوری اسلامی ایران"

- چرا هنوز این همه شغل وجود دارد؟ بخش دهم

- به یاد یوسف زرکاری و دیگر کارگران فدایی که در نبرد علیه دیکتاتوری جان باختند!

- برگ‌هایی از تاریخ جنبش سندیکایی ایران – 6