گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٩٨ 24.11.2022 - 09:52
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٩٧ 16.11.2022 - 22:42
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٩٦ 09.11.2022 - 23:50
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٩٥ 03.11.2022 - 07:51
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٩٤ 27.10.2022 - 10:35
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٩٣ 20.10.2022 - 12:14
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٩٢ 12.10.2022 - 20:48
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٩١ 06.10.2022 - 15:06
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٩٠ 28.09.2022 - 23:53
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٨٩ 20.09.2022 - 19:24
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٨٨ 13.09.2022 - 21:03
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٨٧ 06.09.2022 - 21:44
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٨٦ 31.08.2022 - 21:35
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٨٥ 23.08.2022 - 19:18
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٨٤ 15.08.2022 - 20:24
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٨٣ 09.08.2022 - 21:39
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٨٢ 02.08.2022 - 19:50
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارۀ ١٨١ 26.07.2022 - 08:03
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارۀ ١٨٠ 19.07.2022 - 19:13
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارۀ ١٧٩ 12.07.2022 - 19:55
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارۀ ١٧٨ 05.07.2022 - 21:25
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارۀ ١٧٧ 28.06.2022 - 17:19
image-20220624235601-1
پیگرد فعالان تشکل‌های صنفی و تشدید فشار برای گرفتن اعترافات اجباری را محکوم می‌کنیم 27.06.2022 - 18:30
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارۀ ١٧٦ 21.06.2022 - 22:04
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارۀ ١٧٥ 13.06.2022 - 20:05
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارۀ ١٧٤ 07.06.2022 - 10:59
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارۀ ١٧٣ 01.06.2022 - 00:05
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارۀ ١٧٢ 24.05.2022 - 22:32
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارۀ ١٧١ 17.05.2022 - 21:01
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارۀ ١٧٠ 10.05.2022 - 21:50
image-20220429195604-1
گزارشی از وضعیت و مبارزات کارگران و مزدبگیران ایران در یک سال گذشته 29.04.2022 - 23:35
در بارۀ تعاونیها 29.04.2022 - 22:18
در بارۀ کار بی ثبات 29.04.2022 - 21:15
اول ماه مه گرامی باد!
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارۀ ١٦٩ 29.04.2022 - 20:14
image-20220429201742-1
گزارشی از وضعیت و مبارزات کارگران و مزدبگیران ایران در یک سال گذشته 29.04.2022 - 20:14
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٦٨ 26.04.2022 - 01:11
با همبستگی بسوی برگزاری روز جهانی کارگر برویم 22.04.2022 - 23:25
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٦٧ 20.04.2022 - 21:50
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٦٦ 12.04.2022 - 21:52
با همبستگی بسوی برگزاری روز جهانی کارگر برویم 12.04.2022 - 21:24
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٦٥ 05.04.2022 - 11:15
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٦٤ 28.03.2022 - 21:52
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٦٣ 22.03.2022 - 19:48
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٦٢ 14.03.2022 - 22:26
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٦١ 07.03.2022 - 23:04
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٦٠ 01.03.2022 - 22:02
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٥٩ 21.02.2022 - 19:48
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٥٨ 15.02.2022 - 16:38
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٥٧ 07.02.2022 - 19:56
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٥٦ 31.01.2022 - 18:21
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٥٥ 24.01.2022 - 19:02
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٥٤ 17.01.2022 - 18:04
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٥٣ 10.01.2022 - 19:46
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٥٢ 03.01.2022 - 19:30
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٥١ 27.12.2021 - 20:35
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٥٠ 20.12.2021 - 18:29
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٤٩ 13.12.2021 - 16:13
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٤٨ 07.12.2021 - 20:41
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٤٧ 29.11.2021 - 18:30
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٤٦ 22.11.2021 - 17:23
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٤٥ 15.11.2021 - 22:23
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٤٤ 08.11.2021 - 17:08
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٤٣ 01.11.2021 - 16:54
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٤٢ 25.10.2021 - 21:30
در گدشت مبارز برجستە جنبش سندیکایی و کارگری ایران رفیق باران کارآمد را تسلیت می گوییم! 21.10.2021 - 16:04
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٤١ 19.10.2021 - 15:58
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٤٠ 11.10.2021 - 21:35
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٣٩ 04.10.2021 - 21:30
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٣٨ 27.09.2021 - 18:21
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٣٧ 20.09.2021 - 21:03
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٣٦ 13.09.2021 - 21:12
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٣٥ 06.09.2021 - 20:43
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٣٤ 30.08.2021 - 22:20
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٣٣ 24.08.2021 - 11:02
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٣٢ 16.08.2021 - 18:50
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٣١ 09.08.2021 - 11:11
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٣٠ 05.08.2021 - 20:46
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٢٩ 02.08.2021 - 15:25
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٢٨ 23.07.2021 - 12:24
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٢٧ 12.07.2021 - 22:26
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٢٦ 05.07.2021 - 22:44
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٢٥ 30.06.2021 - 11:55
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٢٤ 22.06.2021 - 23:55
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٢٣ 16.06.2021 - 22:58
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٢٢ 08.06.2021 - 21:04
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٢١ 03.06.2021 - 15:44
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٢٠ 27.05.2021 - 18:50
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١١٩ 23.05.2021 - 17:34
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١١٨ 14.05.2021 - 13:17
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١١٧ 30.04.2021 - 21:39
اول ماه مه (یازده اردیبهشت) روز جهانی کارگر را، مجازی جشن میگیریم! 29.04.2021 - 22:30
از جهان کار: طرح کلی تاریخ کار 29.04.2021 - 11:44
از جهان کار: نئولیبرالیسم، تاریخ، اوج و افول 28.04.2021 - 14:51
از جهان کار: آسیب‌پذیرترین های جهان کار 28.04.2021 - 14:38
به استقبال اول ماه مه می رویم! 24.04.2021 - 22:47
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شماره ١١٦ 24.04.2021 - 18:46
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمار ١١٥ 24.04.2021 - 11:27
فراخوان سازماندهی و شرکت در مراسم مستقل روز اول ماه مه 24.04.2021 - 09:38
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە١١٤ 18.04.2021 - 09:19
با اتحاد و همبستگی بە سوی برگزاری روز جهانی کارگر 16.04.2021 - 11:08
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە١١٣ 10.04.2021 - 23:01
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١١٢ 03.04.2021 - 15:46
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١١١ 25.03.2021 - 09:32
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١١٠ 21.03.2021 - 02:41
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٠٩ 09.03.2021 - 22:14
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە 108 03.03.2021 - 12:23
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٠٧ 24.02.2021 - 11:17
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٠٦ 15.02.2021 - 22:54
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٠٥ 09.02.2021 - 21:02
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٠٤ 02.02.2021 - 22:44