چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲ می ۲۰۲۱

گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

*آنچه باید از پراید آموخت! - مراد رضایی

*استحالە شوراهای اسلامی حکومتی، توهم یا واقعیت! - صادق کار

*اتحادیه و سندیکای مستقل کارگری چه ویژگی هایی دارد؟ - بخش اول - علی صمد

*حداقل بازده – دستمزد حداقلی استعماری در صنایع شیلات ساموا - بخش سوم - بخشی از کتاب "تعادل جزرومد - صنایع دریایی در اقیانوس آرام، ساموای آمریکا" - جواَن پوبلت – دانشگاه هاوایی زمستان 2020 – ترجمه از گودرز

*طرح کلی تاریخ کار - بخش دوازدهم - یان لوکاسن، انستیتو بین المللی تاریخ اجتماعی

*گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

 

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

- خطر بورس را جدی بگیریم! - مراد رضایی

- کارگران نباید بگذارند در جنگ قدرت جناح های حکومتی قربانی شوند! - صادق کار

- حداقل بازده - دستمزد حداقلی استعماری در صنایع شیلات ساموا - بخش دوم - بخشی از کتاب "تعادل جزرومد - صنایع دریایی در اقیانوس آرام، ساموای آمریکا"


جواَن پوبلت - ترجمه گودرز

- طرح کلی تاریخ کار - بخش یازدهم - یان لوکاسن، انستیتو بین المللی تاریخ اجتماعی

- تاثیر ویروس کرونا بر امنیت شغلی و قراردادهای موقت و سفید - جعفر حسین زاده


-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

-کورونا و جهان کار - علی پورنقوی

- انقلاب بعدی در ایران، انقلابی زنانه خواهد بود - آینده آزاد

- بر خیز ای داغ لعنت خورده - دنیز ایشچی

- پیدایش و شکل گیری روز اول ماه مه - کالوو اوسپینا - ترجمه نادر حسینی

-
کرونا بر رنج کولبران افزودە است! - یداله بلدی

-
حتی به شرایط پاندمی، کارگران می توانند با مبارزه پاسخ دهند - نیک فرنچ، نشریه ژاکوبن- ترجمه سهراب مبشری

-
پرستاران دیروز، امروز و فردا - حجت نارنجی

-
چرا صحبت های کاندیداها در باره "بیمه درمانی همگانی"، بعضی از اتحادیه ها را عصبانی کرد؟ - نوشته مت پیراس از روزنامه " لوس آنجلس تایم" - ترجمه: زرین مرتضاییان

-
بی توجهی جمهوری اسلامی ایران در تامین حفاظت، ایمنی و سالم سازی محیط کار کارگران - جعفر حسین زاده

-
در روز جهانی کارگر- شعر

آهنگ‌ساز و تنظیم: بیژن میثمی بر اساس سرودی از نمایشنامه‌ی «عباس آقا کارگر ایران ناسیونال» نوشته‌ی سعید سلطان‌پور

- دکلمه:...

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

- دو نشانه از یک بحران قریب‌الوقوع؛ صف‌های نان و صف‌های بورس - یادداشت - مراد رضایی

- آزار و اذیت و محرومیت زندانیان از بهداشت و درمان در زندانهای جمهوری اسلامی - علی صمد

- یک روز از هفت روز کارگر چگونە گذشت - صادق کار

- حداقل بازده – دستمزد حداقلی استعماری در صنایع
شیلات ساموا - بخشی از کتاب "تعادل جزرومد - صنایع دریایی در اقیانوس آرام، ساموای آمریکا"

جواَن
پوبلت - دانشگاه هاوایی زمستان 2020 - ترجمه گودرز

- طرح کلی تاریخ کار - بخش دهم - یان لوکاسن، انستیتو بین المللی تاریخ اجتماعی


- گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

رفقا، خواهران و برادران زحمتکش کە در رژیم استبدادی، فاسد و ناکارآمدجمهوری اسلامی تحت استثمار و ستم شدید قرار دارید و بە زیر خط فقر راندە شدەاید! بە این تشکل‌ها بپیوندید، ازآنها حمایت و برای رهایی کارگران و معلمان زندانی تلاش و مبارزە کنید، رهایی از فقر و استبداد و برخوردار شدن از زندگی شایستە، هم حق شماست و هم با وجود تشکل مستقل ممکن است.

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

- کرونا هم غارت و فساد و بی عدالتی را متوقف نکرد! - یاداشت - صادق کار

- خصوصی‌سازی شستا؛ زدن چوب حراج به دارایی‌های کارگران و بازنشستگان - مراد رضایی

- روزگار سخت طبقات زحمتکش و نادیده‌گرفته‌شده در مواجهه با ویروس کرونا- بخش دوم و پایانی - علی صمد

- اشتغال در اقتصاد سبز - بخش 11 - ترجمه گودرز اقتداری

بیانیه کنگره جهانی اتحادیه ها ITUCدرباره تغییرات اقلیمی – 2- طرح کلی تاریخ کار- بخش نهم - یان لوکاسن، انستیتو بین المللی تاریخ اجتماعی

- سکون یا خیزش، جنبش یا شورش؟ - مصاحبە جُنگ کارگری با رفیق مراد رضایی

- گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

- کرونا، نام دیگر تشدید خصوصی‌سازی در ایران – یادداشت - مراد رضایی

-
دستمزد کارگران و بازنشستگان ٢٠ درصد کمتر از تورم تعیین شد! - صادق کار

-
روزگار سخت طبقات زحمتکش و نادیده‌گرفته‌شده در مواجهه با ویروس کرونا- بخش اول - علی صمد

-
اشتغال در اقتصاد سبز - بخش 10 - ترجمه گودرز اقتداری

- طرح کلی تاریخ کار - بخش هشتم - یان لوکاسن

-
وقاحت نئولیبرال های حکومتی مرزی نمی شناسد! – صادق

- گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە -  
جنگ کارگری

 

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

تعطیل نکردن کارخانە های نا امن جنایت در حق کارگران و جامعە است! - یادداشت- صادق کار

- ط
رح کلی تاریخ کار - بخش هفتم - یان لوکاسن، انستیتو بین المللی تاریخ اجتماعی

- اشتغال در اقتصاد سبز - بخش 9 - بیانیه کنگره جهانی اتحادیه ها ITUC درباره تغییرات اقلیمی

ترجمه: گودرز اقتداری

-
نگرانی کارمندان فدرال از عدم حفاظت ادارات شان در اپیدمی کووید۱۹ - اریک کاتز - ترجمه: زرین مرتضاییان

-
ترفندهای تفرقە افکنان دولتی در میان مزدبگیران را با همبستگی خنثی کنیم! – صادق

-
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جنگ کارگری

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

"جهش" یا پس رفت اقتصادی؟ - یادداشت - صادق کار

-
  کرونا و امنیت غذایی؛ مرگ در اثر کرونا قتل عمد است! - مراد رضایی

-  
انتخاب تجهیزات حفاظت شخصی برای محافظت از پرستاران و سایر کارکنان مراقبت های بهداشتی که از بیماران مبتلا به ویروس کرونای نوین
COVID-19)) مواظبت می کنند

اتحادیه سراسری پرستاران در ایالت متحده امریکا- اتحادیه پرستاران کالیفرنیا- ترجمه حسین غبرایی

-
  آفیش دفتر پنجم "آینده ی جنبش های کارگری در جهان عرب" از طرف انتشارات گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق) منتشر شد

-
  اشتغال در اقتصاد سبز - بخش 8 - ترجمه گودرز اقتداری

-
  طرح کلی تاریخ کار - بخش ششم - یان لوکاسن، مترجم گودرز اقتداری

-
  آفیش دفتر ششم "گزارش ویژه: « ما را به حساب آورید!»" از طرف انتشارات گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق) منتشر شد

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری