مهدی ابراهیم زاده

01.07.2022 - 13:19 برگزاری کنگره سراسری حزب چپ آلمان
23.06.2022 - 10:27 عملیات پیشگیرانە یا جنگ واقعی!
20.01.2022 - 23:21 هدف: اثر بخشی بلوک چپ در تحولات پیش رو
10.12.2021 - 21:59 اعلامیه حقوق بشر، دستاور بشریت مدرن!
09.11.2021 - 19:46 کنفرانس محیط زیست با میزبانی گلاسکو
20.09.2021 - 21:54 بزرگداشت دکتر صادق شرفکندی
20.08.2021 - 00:46 محاکمه حمید نوری در استکهلم و جنبش دادخواهی
14.08.2021 - 13:19 بحران متقابل غرب و جمهوری اسلامی ایران
01.03.2021 - 21:18 دو زن در رأس حزب چپ آلمان: ژانینه ویسلر و سوزانه هنیگ - ولزوف
25.02.2021 - 13:41 برگی دیگر از دفترچه جنبش دانشجویی دهه ۵۰ ورق خورد!
20.02.2021 - 00:44 خاطره دو دیدار – در ۵۰ سالگی جنبش فدایی
27.01.2021 - 01:15 همرهان شفیق! دهه ۵۰ و فدائیان خلق در دانشگاه صنعتی (آريامهر سابق)
14.11.2020 - 00:45 تلاش برای جهانی عادلانه
21.09.2020 - 18:50 معامله قرن: در خدمت صلح یا در تقویت مواضع اسرائیل و افزایش تنش!
13.08.2020 - 20:24 پیرامون تشکل چپ سبز! فایل صوتی
21.06.2020 - 11:04 اعتراضات در امریکا و اروپا: نوید تولد جنبشی برای عدالت، علیه تبعیض و نژادپرستی!
28.06.2019 - 22:12 تنش صفر در روابط بین المللی و تنش کنونی بین ایران و آمریکا!
19.06.2019 - 01:32 صلح، تنش صفر
29.08.2018 - 19:42 شکایت ایران علیه آمریکا دردادگاه بین المللی لاهه
24.08.2018 - 22:40 کمک میلیونی اتحادیه اروپا به ایران!