شنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۳ فوریه ۲۰۱۹

گفتمان 

چپ ها اشاره میکنند که جریان فکری پوزیویتیسم بعدها علیه مارکسیسم لنینیسم تئوریزه شد. پیروان این جریان همچون کانت میگفتند ورای واقعیات و تجربیات حسی انسان، چیزی قابل شناخت نیست. پوزیویتیسم یعنی تمام شناخت انسان ریشه در علوم ریاضی و تجربی دارد و متافیزیک یک بازی خرافاتی کلامی سفسطه گرایانه مذهبی است.

وضعیت امروزی هفت‌تپه، ناشی از چند دهه زوال مستمر صنعت و زیست‌بوم خوزستان و به موازات آن سیاست‌های نولیبرالی اقتصادی بوده که درعمل به تضعیف خلق ارزش و چیرگی هرچه بیش‌تر سرمایه‌های مالی ـ تجاری در اقتصاد ایران منتهی شده است. برون‌رفت از وضعیت کنونی در وهله‌ی نخست مستلزم سلب‌مالکیت از خریداران خصوصی، به رسمیت شناختن تشکل‌های کارگری و پذیرش مطالبات آن‌ها و از سوی دیگر تجدیدساختار این صنعت با توجه به الزامات زیست‌محیطی است.

مدیریت جمعیت مازاد تنها در محدوده تربیت کارگران و متقاضیان کار منضبط و سر براه محدود نماند. غلبه روز افزون معیارهای تنبیهی برای سودآوری بیشتر سرمایه به یک نرم تبدیل شده‌ است. برای مثال، اندازه و ترکیب این جمعیت مازاد بشدت از طریق سیاست‌های مهاجرتی تنظیم می‌گردد. مهاجرت به کشورهای با چشم‌انداز کاری بهتر، برای یک نیروی کار مازاد واکنشی مشترک در مقابل بیکاری بوده و هنجاری تاریخی است.

نتايج بررسی های انجام يافته نشان می دهند که بطور متوسط از هر 100 نفر زن شوهردار، تعداد 79 زن حداقل با يکی از اشکال خشونت روانی آشنايی دارند؛ 54 نفر از زنان مورد يکی از اشکال خشونت اقتصادی قرار گرفته اند؛ و بر عليه 50 نفر از زنان، خشونت فيزيکی از جانب شوهرانشان اعمال گشته است؛ و 23 نفر از آنان نيز يکی از انواع خشونت در سکس را متحمل گشته اند.

یکی از ویژگی‌های خانواده‌هایی که محملِ آزار جنسی هستند فقدان ارتباطات سالم میان اعضای خانواده است. خشونت در این خانواده‌ها حرف اول را می‌زند، جایی که هیچ ابایی از رفتارهای خشونت‌آمیز وجود ندارد و از راه‌های گوناگونی اعم از ضرب‌وشتم و شلاق‌زدن و سوزاندن استفاده می‌شود.

من از قانونی صحبت می‌کنم که بعدها فهمیدم مراکز درمانی و آموزشی و حتی مردم عادی را موظف نکرده که چنانچه شاهد کودک‌آزاری هستند به مراکز حمایتی یا پلیس گزارش دهند و یا وجود مکان‌هایی که از افرادی چون من برای توقف خشونت حمایت کنند.

گفتاری به مناسبت 25 نوامبر، روز منع خشونت علیه زنان

هم اکنون اعمال خشونت در محیط های اجتماعی نزدیک در بسیاری از کشور های متمدن و پیشرفته اروپائی جرم محسوب می گردد؛ به عنوان نمونه،از سال 2005 اعمال خشونت به عنوان، جرم در قانون جزائی سوئیس به رسمیت شناخته شده است. بدین معنی که اعمال خشونت در اماکن نزدیک جرم شناخته شده و فرد مجرم و یا اعمال کنندۀ آن تحت پیگرد قضائی قرار خواهد گرفت.

«بسیاری از خانواده‌ها به زنان اجازه خروج از خانه را نمی‌دهند چرا که می‌ترسند اگر آنها از اتوبوس و وسایل نقلیه استفاده کنند، ممکن است کسی بخواهد با آنها صحبت کند یا آزادیشان را سلب کند. این هم شکلی از خشونت خانگی ست. نمی‌توانی زن‌ها را فقط به خاطر اینکه ممکن است بیرون بروند و سربازان و ساکنان اسراییلی را ببینند در خانه محبوس کنی.»

اما سیاست مردمی چیست؟ پایه‌های تفکر "سیاست مردمی" بر چه قرار دارند؟ چپ دچار چه اشتباهی گشت؟ چرا راست موفق گشت؟ در زیر می‌توانید پاسخ نویسندگان به‌ این پرسش‌ها و نیز پرسش‌های مشابه دیگری را مطالعه کنید. پاسخ این پرسش‌ها در فصل اول و دوم و سوم کتاب "اختراع آینده" اثر نیک سرنیسک و آلکس ویلیامز داده شده است.