سه شنبه ۲۸ دی‌ ۱۴۰۰ - ۱۸ ژانویه ۲۰۲۲

نامه‌ها

من با هر جوانی که به خاک می افتد به خاک می افتم. می میرم و زنده می شوم! این جا دستم، قلمم قادر به هماهنگی با روحم نیست!روحم آن جا درجبهه ها با نوجوان ها و جوان های آن سرزمین است. آرش های زمانه ما.

 

گردهمائى در اعتراض به سركوب فعالين كارگرى، معلمين، مدافعين حقوق زنان، كنشگران سياسى و مدنى درايران، همچنین در پشتيبانى از زندانيان سياسى و براى آزادى آنها، در زمان و مكان زير برگزار مى گردد.

گاهی از خودم می پرسم اگه درس فیزیك را خوب به بچه‌ها فهماندم معلم خوبی بوده ام؟ و جواب خودم به خودم یک "نه!"گنده است. نه، شاید مدرس خوبی بودم، اما معلم، نه. معلمی كه نتواند به بچه ها عشق بیاموزد معلم نیست. معلمی كه در مقابل شعار های مرده باد به این و آن ساكت باشد و درس زنده باد به دانش آموزش ندهد معلم نیست؛

پس ازاجرای حکم اعدام اعلام کردند که هرمز در مبارزه مسلحانه کردستان شرکت داشته است، در حالی که همان روز در منزلش دستگیرشده بود و در پاسخ به خانواده‌اش که گفته بودند او در مبارزه مسلحانه شرکت نداشته پاسخ داده بودند که گفته‌های او از گلوله مؤثر تر و نافذتر بودند. پس از اعدام هرمز ده‌ها معلم و دیکر آرادی‌خواهان نام هرمز را برفرزندان خود نهادند تا یاد و خاطره اش ماندگار باشد.

مومنی قلم به دست

با جسارتی بدور از خرد

پیامی داد !...

"باچوب کبریت به جنگ خورشید رفتن

به معنی سوختن و خرید مرگ از خداست

در منطق مصاحبه فوق، مردم در نقش سیاهی لشکر پای صندوق رای هستند، این ماهیت سخنان شخصی است که به گفته خود، طرفدار نظام سرمایه‌داری است. ذات و ماهیت ماهوی این نظام مردم را در نظر ندارد، مردم همان بردگان هستند

انتقاد اساسی دیگر به دبیر کل و برخی از مسئولین شورای مدیریت گذار به نحوه برخورد ناصواب و رقابت جویانه آنها با بیانیه تکمیلی ١٤ نفره بود که قریب به هزار فعال مدنی در خارج و داخل کشور امضای خود را زیر بیانیه حمایت از آن ١٤ تن گذاشتند

شکاکی جدید در نیمه دوم قرن 16 میلادی توسط مونتگنی و شارول در فرانسه نوزایی نبود، چون شکاکی یونانی یک محصول و نشان زوال ایدئولوژیک یک جامعه در حال زوال و سقوط مانند جامعه برده داری بود، ولی شکاکی جدید، آغاز آموزش تناقض ایدئولوژیک و فلسفی، شروع فرهنگ بورژوایی زمان بود که مقدمات عصر روشنگری را فراهم نمود

«هماهنگى ايرانيان - پاريس» براى اعتراض به رفتارهاى سركوبگرانه حكومت و آزادى همه زندانيان سياسى در ايران از شما انسان‌هاى آزاديخواه و مدافع حقوق بشر دعوت مى‌كند تا در روز شنبه، پنجم اکتبر ٢٠١٩ - ١٤ مهرماه ١٣٩٨ در تجمعى كه به همين منظور در پاريس برگزار خواهد كرد حضور به هم رسانيم.

ما که می خواهیم

همه زندگی کنند

عشق زلال؛ چون آب روشن باشد                                                               

انسان بودن و انسانیت مرامی همگیر شود.

[به این امید !

روزی دردها پایانی داشته باشد