يكشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۹ اوت ۲۰۲۰

لعل‌محمدی، جواد

 فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی، جمعه 24 خرداد 1398، برابر با 14 ژوئن 2019

میهمان این هفته: آقای جواد لعل محمدی، عضو کانو صنفی معلمان، کانون دفاع از حقوق بشر و نویسند‌هی کتاب « اُدبای سیاستمدار»

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه 6 اردیبهشت 98 برابر با 26 آوریل 2019

میهمان این هفته: آقای جواد لعل محمدی، عضو کانون صنفی معلمان ایران و کانون دفاع از حقوق بشر و هم‌چنین مؤلف کتاب «اُدبای سیاستمدار»

بحث و گفتگو با جواد لعل‌محمدی عضو کانون دفاع از حقوق بشر و کانون صنفی معلمان ایران و مؤلف کتاب "ادبای سیاستمدار"

در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی

این گفتگو در تاریخ 30 شهریور 1397 برابر با 21 سپتامبر 2018 انجام شده است