شنبه ۰۹ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۹ ژانویه ۲۰۲۲

گزارشگر: فرهاد فدائی

گزارش مراسم حزب چپ ايران (فدائيان خلق) به مناسبت سی امین سالگرد بزرگداشت یاد جان باختگان تابستان  ۶۷ در شهر کلن