جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰ - ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱

احمد نجاتی

 
جمعی از ایرانیان ساکن بلژیک روز چهارشنبه ۱۶ ژوئن به دعوت "جمهوریخواهان ایران در بلژیک" در مقابل سفارت جمهوری اسلامی تجمع کردند و خواستار تحریم انتصابات شدند.ویدیو کلیپی تهیه شده، گوشه هایی از این حرکت اعتراضی را نما یش می دهد.

ویدئوکلیپی به مناسبت آزادی فعالان کارگری