پنجشنبه ۱۲ تير ۱۳۹۹ - ۲ ژوئیه ۲۰۲۰

ویدئو

 بزرگداشت یکصدمین سالگرد  تشکیل فرقه (حزب) کمونیست ایران تهیه شده در دو بخش

مهیمانان برنامه :سیروس مددی ، مهناز متین ، مسعود فتحی ، مجید زربخش ، بهزاد کریمی و صادق کار

 

بیست وسه خرداد سالگرد دستگیری نسرین ستوده است، عفو بین الملل دراین روز دادخواستی با امضا بیش از۱۱۷۶۲۱۷نفررا که خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط وی شده اند را تحویل مقامهای ایرانی می دهد.

برای توقف احکام ناعادلانه همصدا شویم.

مصاحبه با صادق کار،عضو شورای مرکزی ومسئول گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق) 
خصوصی سازی واعتراض و اعتصاب کارگران زغال سنگ