يكشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ - ۱۸ نوامبر ۲۰۱۸

ویدئو

۰۵ آبان ۱۳۹۷

گفتگو با رفیق فرزانه عظیمی یکی از دو مسئول هماهنگی هیئت سیاسی- اجرایی حزب چپ ایران (فداییان خلق) در رابطه با فعالان محیط زیست و قتل دکتر فرشید هکی

گفتگو با رفیق فرزانه عظیمی یکی از دو مسئول هماهنگی هیئت سیاسی- اجرایی حزب چپ ایران (فداییان خلق) در رابطه با فعالان محیط زیست و قتل دکتر فرشید هکی

۰۵ آبان ۱۳۹۷

گفتگوی تحلیلی با رفیق علی پورنقوی یکی از دو مسئول هماهنگی هیات سیاسی- اجرایی حزب چپ ایران (فداییان خلق) پیرامون قتل ناجوانمردانه دکتر فرشید هکی و قتل جمال خاشقچی در ترکیه و پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی آن

گفتگوی تحلیلی با رفیق علی پورنقوی یکی از دو مسئول هماهنگی هیات سیاسی- اجرایی حزب چپ ایران (فداییان خلق) پیرامون قتل ناجوانمردانه دکتر فرشید هکی و قتل جمال خاشقچی در ترکیه و پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی آن

۰۵ آبان ۱۳۹۷

خطر اعدام فعالان محیط زیست!

ما خواستار آزادی بی قید وشرط آنان هستیم

خطر اعدام فعالان محیط زیست!

ما خواستار آزادی بی قید وشرط آنان هستیم

۰۴ مهر ۱۳۹۷
۰۸ شهريور ۱۳۹۷

سخنرانان:

2 عضو هیئت سیاسی - اجرایی: علی پورنقوی و وهاب انصاری

سخنرانان:

2 عضو هیئت سیاسی - اجرایی: علی پورنقوی و وهاب انصاری

۲۶ خرداد ۱۳۹۷

نشست و گفتگو در باره ضرورت همگرایی نیروهای چپ در ایران

مهمانان در این نشست:

نقی حمیدیان، پرویز نویدی، امیر ممبینی و ناصر رحیم خانی

نشست و گفتگو در باره ضرورت همگرایی نیروهای چپ در ایران

مهمانان در این نشست:

نقی حمیدیان، پرویز نویدی، امیر ممبینی و ناصر رحیم خانی

۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۷

علی پورنقوی در گفتگو با کیهان لندن

علی پورنقوی در گفتگو با کیهان لندن

۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۷

در رابطه به نقش کارگران دراحقاق حقوق خود وجایگاه ویژه شان بعنوان یکی ازنهادهای جامعه مدنی در نهادینه کردن دمکراسی وعدالت اجتماعی گرامی باد اول ماه مه » یازده اردیبهشت » روز جهانی کارگر!

در رابطه به نقش کارگران دراحقاق حقوق خود وجایگاه ویژه شان بعنوان یکی ازنهادهای جامعه مدنی در نهادینه کردن دمکراسی وعدالت اجتماعی گرامی باد اول ماه مه » یازده اردیبهشت » روز جهانی کارگر!

۲۴ فروردين ۱۳۹۷

مصاحبه گر محمدرضا اسکندری

(سایت کوردانه)

مصاحبه گر محمدرضا اسکندری

(سایت کوردانه)

۲۴ فروردين ۱۳۹۷

مصاحبه گر محمدرضا اسکندری
(سایت کوردانه)

مصاحبه گر محمدرضا اسکندری
(سایت کوردانه)