ویدئو | به پيش
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۰ اوت ۲۰۱۸

ویدئو

۲۶ خرداد ۱۳۹۷

نشست و گفتگو در باره ضرورت همگرایی نیروهای چپ در ایران

مهمانان در این نشست:

نقی حمیدیان، پرویز نویدی، امیر ممبینی و ناصر رحیم خانی

ضرورت همگرایی نیروهای چپ در ایران

نشست و گفتگو در باره ضرورت همگرایی نیروهای چپ در ایران

مهمانان در این نشست:

نقی حمیدیان، پرویز نویدی، امیر ممبینی و ناصر رحیم خانی

۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۷

علی پورنقوی در گفتگو با کیهان لندن

کیهان لندن - درباره اعلام موجودیت «حزب چپ ایران (فداییان خلق)» بدون داشتن یک برنامه سیاسی

علی پورنقوی در گفتگو با کیهان لندن

۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۷

تهیه و تنظیم از: احمد نجاتی

تهیه و تنظیم از: احمد نجاتی

۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۷

در رابطه به نقش کارگران دراحقاق حقوق خود وجایگاه ویژه شان بعنوان یکی ازنهادهای جامعه مدنی در نهادینه کردن دمکراسی وعدالت اجتماعی گرامی باد اول ماه مه » یازده اردیبهشت » روز جهانی کارگر!

میزگردی در کنار کنگره مشترک

در رابطه به نقش کارگران دراحقاق حقوق خود وجایگاه ویژه شان بعنوان یکی ازنهادهای جامعه مدنی در نهادینه کردن دمکراسی وعدالت اجتماعی گرامی باد اول ماه مه » یازده اردیبهشت » روز جهانی کارگر!

۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۷

گفتگوی احمد پورمندی با تلویزیون اندیشه با حضور حسین علوی

مجری برنامه: رضا گوهرزاد

گفتگوی احمد پورمندی با تلویزیون اندیشه با حضور حسین علوی

مجری برنامه: رضا گوهرزاد

۲۴ فروردين ۱۳۹۷

مصاحبه گر محمدرضا اسکندری(سایت کوردانه)

مصاحبه با مجید عبدالرحیم پور ازاعضای اولیه رهبری چریک های فدایی خلق و اکثریت

مصاحبه گر محمدرضا اسکندری(سایت کوردانه)

۲۴ فروردين ۱۳۹۷

مصاحبه گر محمدرضا اسکندری

(سایت کوردانه)

کنگره مشترک کلن، مصاحبه با مسعود فتحی عضو سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

مصاحبه گر محمدرضا اسکندری

(سایت کوردانه)

۱۹ فروردين ۱۳۹۷

- سخنرانی‌ها

- گفتگو با شرکت‌کنندگان

از هر درى سخنى – قسمت سی و هفتم

- سخنرانی‌ها

- گفتگو با شرکت‌کنندگان

۲۶ اسفند ۱۳۹۶

ویدئویی که مشاهده می‌کنید، گفتگوی سایت "به پیش" با رفیق صادق کار، عضو هیئت سیاسی – اجرائی و مسؤل گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در مورد مسائل کارگری و برگزاری کنگره مشترک است.

مصاحبه‌گر: توران همتی

مصاحبه سایت به پیش با رفیق صادق کار عضو هیئت سیاسی سازمان قدائیان خلق ایران - اکثریت

ویدئویی که مشاهده می‌کنید، گفتگوی سایت "به پیش" با رفیق صادق کار، عضو هیئت سیاسی – اجرائی و مسؤل گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در مورد مسائل کارگری و برگزاری کنگره مشترک است.

مصاحبه‌گر: توران همتی

۲۴ بهمن ۱۳۹۶

گفتگو با عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کومله کردستان ایران

پرسشگر: توران همتی

 

 

 

 

 

 

مصاحبه سایت به پیش با عبدالله مهتدی

گفتگو با عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کومله کردستان ایران

پرسشگر: توران همتی