دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰ - ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱

ویدئو

مصاحبه با نسترن بزازی در رابطه جنبش می تو

 مصاحبه با امجد حسین پناهی فعال سیاسی و حقوق بشری و برادر زنده یاد رامین حسین پناهی

تظاهرات جمعی از هموطنان ایرانی در جهت محکوم کردن حکم اعدام و اعدام نوید افکاری در روز یکشنبه سیزدهم سپتامبر ۲۰۲۰ در بروکسل روبروی سفارت جمهوری اسلامی
تهیه و تدوین: احمد نجاتی

 

گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در اینستا گرام سه شنبه ۱۸ شهریور۱۳۹۹ برگزار کرد،کمپین علیه خشونت ناموسی

سخنران: خانم زهرا باقری شاد – روزنامه نگار، شاعر و دانش آموخته مطالعات جنسیت و اینتر سکشونالیتی

کمپین من - هم ( Me-Too ) ،نقش قوانین اسلامی در گستردگی آزار جنسی، تجاوز به زنان و قتل های ناموسی