پنجشنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۳ ژانویه ۲۰۲۰

ویدئو

تهیه و تدوین: احمد نجاتی

گفتگو با آینده آزاد و دکتر حسن نایب هاشم

شانرده آذر ۱۳۳۲، امسال ۶۵ ساله شد. پس از کودتای ۲۸...

ِدر گرامی داشت «16 آذر»، روز فریاد رسای دانشجویان در برابر استبداد!

از اعتصابات کارگران هفت تپه و همه اعتراضات مدنی و صنفی زحمتکشان میهنمان دفاع می کنیم!

گفتگو با فرزانه عظیمی به همراه گفتارهایی از راحله طارانی، سحر شهیار و مرضیه دانش، اعضای حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

یک کلیپ درباره خشونت علیه زنان و سکوتی که به قیمت سلامت روانی تحمل می کنند.