پنجشنبه ۰۶ آذر ۱۳۹۹ - ۲۶ نوامبر ۲۰۲۰

ویدئو

علی

گفتگو با رفیق فرزانه عظیمی یکی از دو مسئول هماهنگی هیئت سیاسی- اجرایی حزب چپ ایران (فداییان خلق) در رابطه با فعالان محیط زیست و قتل دکتر فرشید هکی

گفتگوی تحلیلی با رفیق علی پورنقوی یکی از دو مسئول هماهنگی هیات سیاسی- اجرایی حزب چپ ایران (فداییان خلق) پیرامون قتل ناجوانمردانه دکتر فرشید هکی و قتل جمال خاشقچی در ترکیه و پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی آن

خطر اعدام فعالان محیط زیست!

ما خواستار آزادی بی قید وشرط آنان هستیم

مصاحبه با آقای مناف عماری در رابطه با دستگیریها اخیروکلاء ونسرین ستوده‬

سخنرانان:

2 عضو هیئت سیاسی - اجرایی: علی پورنقوی و وهاب انصاری

نشست و گفتگو در باره ضرورت همگرایی نیروهای چپ در ایران

مهمانان در این نشست:

نقی حمیدیان، پرویز نویدی، امیر ممبینی و ناصر رحیم خانی

در رابطه به نقش کارگران دراحقاق حقوق خود وجایگاه ویژه شان بعنوان یکی ازنهادهای جامعه مدنی در نهادینه کردن دمکراسی وعدالت اجتماعی گرامی باد اول ماه مه » یازده اردیبهشت » روز جهانی کارگر!

مصاحبه گر محمدرضا اسکندری(سایت کوردانه)