سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۳ اوت ۲۰۲۱

ویدئو

بمناسبت ۴۶ مین سالگرد کشتار بیژن جزنی و یارانش ,حزب چپ ایران (فدائیان خلق) دراتاق زوم برگزار کرد

سخنرانان: میهن جزنی - مصطفی مدنی - پرویز نویدی

یکشنبه ۲۹ فروزدین ۱۴۰۰ برابر با ۱٨ آوریل ۲۰۲۱

ساعت ۲۱ به وقت ایران – ۱٨:۳۰ به وقت اروپای مرکزی۱۲:۳۰بوقت امریکا

مصاحبه با فرزانه عظیمی،انفجار در نطنز، غنی سازی ۶۰ درصدی و موانعی که بر سر راه احیای برجام وجود دارند

از مسئولین حزب چپ ایران (فدائیان خلق)