دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰ - ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱

ویدئو

بمناسبت ۴۶ مین سالگرد کشتار بیژن جزنی و یارانش ,حزب چپ ایران (فدائیان خلق) دراتاق زوم برگزار کرد

سخنرانان: میهن جزنی - مصطفی مدنی - پرویز نویدی

یکشنبه ۲۹ فروزدین ۱۴۰۰ برابر با ۱٨ آوریل ۲۰۲۱

ساعت ۲۱ به وقت ایران – ۱٨:۳۰ به وقت اروپای مرکزی۱۲:۳۰بوقت امریکا

مصاحبه با فرزانه عظیمی،انفجار در نطنز، غنی سازی ۶۰ درصدی و موانعی که بر سر راه احیای برجام وجود دارند

از مسئولین حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

مصاحبه با علی افشاری در رابطه با بیانیه سه جریان چپ و جمهوری خواه درباره تحریم فعال انتخابات 1400

مصاحبه با بهروز خلیق عضو هیئت سیاسی-احرایی حزب چپ ایران (فدائیان خلق ) در رابطه با بیانیه سه حزب و سارمان جمهوری خواه درباره تحریم فعال انتخابات