پنجشنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۳ ژانویه ۲۰۲۰

ویدئو

جمهوری اسلامی طی چهل سال گذشته تلاش کرده است مراکز آموزشی کشور را بر اساس باورها و اهداف سیاسی خود شکل دهد. مفاد کتاب‌های درسی را به دلخواه خود تنظیم کند، معلمان را تصفیه نماید و با تحریف تاریخ و اشاعه‌ی خرافات بر مغز و جسم دانش‌آموزان رسوخ کند. اما مقاومت در برابر این نگاه نیز همواره پایدار بوده است

حزب چپ ایران (فدائيان خلق) با احترام و قدردانی نسبت به همه کسانی که در مبارزه برای فرارویاندن ایران به کشوری دموکراتیک و عاری از تبعیض ملی و قومی، متحمل محرومیت و سرکوب و زندان گشته‌اند، از تغییرات مثبتی که در دوره اخیر در نگرش برخی از شخصیت‌ها و نیروهای اجتماعی کشور نسبت به تحصیل به زبان مادری پدید آمده است، استقبال می‌کند و از همه نیروهای دموکرات و عدالت‌خواه می‌خواهد که برای تامین این خواست تلاش کنند

در روزهای ۲۰ تا ۲۷ سپتامبر، یک هفته مبارزه برای حفظ محیط زیست در سراسر جهان اعلام شده است. گروهی از چپ های اروپایی فراخوانی به این مناسبت منتشر کرده‌اند و خواستار مبارزه برای حفظ محیط زیست و آینده‌ی بشریت، همراه با هر شکل از اقتدارگرایی و سرمایه‌داری شده‌اند. برای پیوستن به یک جنبش هیچ وقت دیر نیست:‌ ما همه مخالفان سرمایه‌داری و اقتدارگرایی را فرا می‌خوانیم که به تظاهرات، آکسیون‌ها و اعتصابات از بیستم تا بیست و هفتم سپتامبر بپیوندند. جنبش کنونی برای نجات اقلیم زمین، شاید یکی از بزرگترین رخدادهایی باشد که ما شاهد آنیم. این جنبش علیه هر شکل از اقتدارگرایی در هرجا و برای آینده‌ای دگرگون برای همه است!

جمهوری اسلامی جان سحر را با آرزو ها و رویاهایش گرفت. اما این جنایت تراژیک، سیاست تبعیض جنسیتی در عرصه‌ی ورزش را با برجستگی در برابر چشم جهانیان هر چه بیشتر پدیدار نموده‌است. اکنون بیش از هر زمان دیگر شرایط آماده است تا به پشتوانه‌ی نام طنین انداز سحر، بتوان این حکومت ناقض ارزش ها و مقررات ورزشی جهان را رسواتر نمود.

مسعود انسانی فداکار، مهربان، حساس و خوشرو بود. او دوستدار زحمتکشان و از جمله انسان های شریفی بود که از کمک به دیگران، دریغ نمی کرد. رفتاری مردمی داشت و تعلقات فکری – سیاسی اش را در مناسبات با دیگران دخالت نمی داد. به خانواده اش و به دو نوه اش، عشق می ورزید. روحیه پرسشگری و جسارت انتقاد را داشت و بدون آن که طرف مقابل اش را بیازارد صریح و بی پرده سخن می گفت و انتقاداتش را نرم و دوستانه طرح می کرد.

مصاحبه با علی فکری، وجود گرایشات مختلف،  تحول مثبت دیگر است در درون حزب چپ