سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۳ اوت ۲۰۲۱

ویدئو

پخش گرامیداشت پنجاهمین سالگرد جنبش فدائی از تلویزیون اندیشه در روزهای

یکشنبه و دوشنبه ۱۹ و ۲۰ بهمن ماه برابر با ۷ و ۸  فوریه از ساعت ۲۰:۳۰ بوقت ایران ،۱۸ بوقت اروپا و ۹ صبح بوقت امریکا در روزهای شانزدهم و هفدهم بهمن ماه از ساعت 21 بوقت ایران

در به پیش ویوتیوب،فیسبوک،تلگرام وایستاگرام حزب چپ ایران (فدائیان خلق)